Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S536A Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης

συμπλήρωμα

Οι ονομασίες εξαρτημάτων, που Τελειώνουν με παύλα ( — ), Συμπληρώνονται με το σχόλιο ονομασίας (βλέπε πληροφορία εξαρτήματος).

Για οχήματα με
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S205A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκ.σωλήν. παροχ.κινητήρ.-ψυγείο επάνω-
1
 i  17 12 7 531 768
1

460 g

1 lb

53,30 
Κοχλίας εξαέρωσης
2
 i  17 11 1 712 788
1
2,07 
Εύκαμπτ.σωλήν.ψυγείου κάτω-θερμοστάτης
3
 i  17 12 7 531 769
1

370 g

0.8 lb

45,40 
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
4
 i  13 62 1 433 077
1

20 g

0.71 oz

24,71 
Αγωγός επιστροφ. θέρμανσης-θερμοστάτης-
5
 i  17 12 7 548 221
1

820 g

1.8 lb

92,78 
Αγωγός επιστροφ. θέρμανσης-θερμοστάτης-
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης S536A ναί

6
 i  17 12 7 548 227
+Πληροφορίες
Εναλλάκτης θερμότητας λαδιού κινητήρα
1

950 g

2.1 lb

98,70 
Στήριγμα καλωδίου
7
 i  12 52 1 747 181
1
0,39 
Κοχλίας σπειροτόμος
8
 i  17 12 7 545 785

M6X34

3

10 g

0.35 oz

1,39 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
9
 i  64 21 6 904 030
1

10 g

0.35 oz

3,73 
Σωλήνας εξαερισμού ψυγείου επάνω-
10
 i  17 12 7 565 092
1

120 g

0.3 lb

31,58 
Κλιπ
11
 i  13 31 1 738 201

D=8MM

1
1,04 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
12
 i  34 32 1 156 893

13,2-15,7

1
0,66 
Περίβλημα υποδοχής
13
 i  12 52 1 427 615
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA
12 52 1 427 608
2 POL.
ποσότητα: 2

2 POL.

1

10 g

0.35 oz

1,07 
Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

← Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.