Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S536A Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S205A) = ναί

Και
Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης (S536A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κοχλίας εξαέρωσης
2
 i  17 11 1 712 788
1
2,07 
Αγωγός επιστροφ. θέρμανσης-θερμοστάτης-
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης S536A ναί

5
 i  17 12 7 548 228
+Πληροφορίες
Εναλλάκτης θερμότ.λαδιού κιβωτ.ταχυτήτ. Εναλλάκτης θερμότητας λαδιού κινητήρα
1

1.1 kg

2.3 lb

98,70 
Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

← Εύκαμπτ.σωλήν.ψυκτικ.υγρού συστήμ.ψύξης

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.