Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων GS6-17BG

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κιβώτιο 6 ταχυτήτων
1
 i  23 00 7 626 305
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με

GS6-17BG - APT

1

34.4 kg

75.8 lb

0,00 
Αντικατάσταση κιβώτιο 6 ταχυτήτων
1
 i  23 00 7 626 306
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Βάση έδρασης κιβωτίου ταχυτήτων
22 31 6 799 411
GS6-17BG - TAPT
ποσότητα: 2

GS6-17BG - TAPT

1

34.4 kg

75.8 lb

2.779,57 
Αυτοκόλλητο λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
2
 i  23 00 7 533 819

MTF-LT-3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

4,31 
Λάδι χειροκίνητ.κιβωτ.ταχυτήτ. MTF LT-3
3
 i  83 22 2 339 221
+Πληροφορίες
Για τις χωρητικότητες, βλέπε πρόσθετη Πληροφορία

1L

X

900 g

2 lb

21,85 
Κιβώτ.ταχυτήτ.βάση στερέωσ./πρόσθ.εξαρτ.

Κιβώτ.ταχυτήτ.βάση στερέωσ./πρόσθ.εξαρτ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.