Προβολέας ομίχλης πακέτο σπορ εξοπλισ. Μ

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
P337A Πακέτο σπορ εξοπλισμού M
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Προβολέας ομίχλης αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πακέτο σπορ εξοπλισμού M P337A ναί

1
 i  63 17 6 910 791
1

220 g

0.5 lb

108,18 
Προβολέας ομίχλης δεξιά
1
 i  63 17 6 910 792
1

220 g

0.5 lb

108,18 
Low beam and fog lamp bulb
2
 i  63 21 7 160 786

HB4 12V 55W

2

20 g

0.71 oz

18,91 
Λαμαρινόβιδα εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  07 11 9 901 299

ST4,8X16-ZNS3

4
0,21 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
4
 i  07 12 9 904 150

ST4,8-9-ZNS3

4
0,24 
Περίβλημα υποδοχής γκρι
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Πακέτο σπορ εξοπλισμού M P337A ναί

5
 i  61 13 8 364 498
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Ελασματοειδ. επαφή Microtimer με καλώδιο
61 13 0 007 272
2 POL.
ποσότητα: 2
Μούφα στεγανοποίησης
12 52 1 732 591
2 POL.
ποσότητα: X
Ελασματοειδής επαφή JPT
61 13 8 364 583
2 POL.
ποσότητα: X

2 POL.

2

10 g

0.35 oz

1,76 
Προβολέας ομίχλης

← Προβολέας ομίχλης

Πίσω φως

Πίσω φως →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.