Κιτ αλλαγ.λαδιού αυτόματ.κιβωτ.ταχυτήτ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κιτ φίλτρου λαδιού αυτόματ.κιβωτ.ταχυτ.
+Πληροφορίες

Προσοχή! 

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

Έλεγχος είδους λαδιού κιβωτίου 

Ταχυτήτων! 

1
 i  24 15 2 357 284
+Πληροφορίες
Κατάλληλο μόνο για αυτόματο κιβώτιο Ταχυτήτων

VALUE LINE

να Σεπ '10 1

690 g

1.5 lb

92,22 
Λάδι αυτόματ.κιβωτ.ταχυτήτων Dexron VI
+Πληροφορίες

Ισχύει μόνο εκτός της αγοράς ΗΠΑ 

 

2
 i  83 22 2 167 718
+Πληροφορίες
Προσοχή! Απαιτείται οπωσδήποτε διόρθωση της Στάθμης λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες Επισκευής. Η απαιτούμενη ποσότητα λαδιού μπορεί Να διαφέρει!

1L

X

847 g

1.9 lb

10,50 
2
 i  83 22 2 167 720
+Πληροφορίες
Προσοχή! Απαιτείται οπωσδήποτε διόρθωση της Στάθμης λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες Επισκευής. Η απαιτούμενη ποσότητα λαδιού μπορεί Να διαφέρει!

5L

X

4.2 kg

9.3 lb

44,60 
ATF Dexron VI
+Πληροφορίες

Ισχύει μόνο εντός της αγοράς ΗΠΑ 

 

2
 i  83 22 2 163 514
+Πληροφορίες
Προσοχή! Απαιτείται οπωσδήποτε διόρθωση της Στάθμης λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες Επισκευής. Η απαιτούμενη ποσότητα λαδιού μπορεί Να διαφέρει!

1L

X
0,00 
Λάδι αυτόματ.κιβωτ.ταχυτήτων Dexron VI
2
 i  83 22 2 167 720
+Πληροφορίες
Προσοχή! Απαιτείται οπωσδήποτε διόρθωση της Στάθμης λαδιού σύμφωνα με τις οδηγίες Επισκευής. Η απαιτούμενη ποσότητα λαδιού μπορεί Να διαφέρει!

5L

X

4.2 kg

9.3 lb

44,60 
Σετ επισκ. ανοιχτ.καδένας χρονισμ.επάνω

← Σετ επισκ. ανοιχτ.καδένας χρονισμ.επάνω

Κιτ αλλαγ.λαδιού αυτόματ.κιβωτ.ταχυτήτ.

Κιτ αλλαγ.λαδιού αυτόματ.κιβωτ.ταχυτήτ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.