Αισθητήρας για AUC

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S534A Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αισθητήρας για AUC
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

1
 i  64 11 9 240 180
1

10 g

0.35 oz

53,07 
Περίβλημα υποδοχής ακωδικοποιημένο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

2
 i  61 13 8 365 348
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
να Σεπ '14 3 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
να Σεπ '14 3 POL.
ποσότητα: X

3 POL.

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '14 1
2,32 
Σετ επισκευής περιβλήματος υποδοχής
2
 i  61 13 2 359 998
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή
61 13 0 005 199
3 POL.
ποσότητα: X
Θηλυκή επαφή
61 13 0 006 665
3 POL.
ποσότητα: X

3 POL.

1
10,92 
Ηλεκτρικά εξαρτήμ. συσκευής κλιματισμού

← Ηλεκτρικά εξαρτήμ. συσκευής κλιματισμού

Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας

Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.