Εύκ.σωλήν.ψυκτ.υγρού ανεξάρ.σύστ.θέρμαν.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκαμ.σωλήν.παροχ.κινητήρα-βαλβ.εναλλαγ.
1
 i  64 12 6 953 089
1

210 g

0.5 lb

24,05 
Εύκαμπτ.σωλήν.θερμαντ.σώμα-βαλβ.εναλλαγ.
2
 i  64 12 6 953 090
1

120 g

0.3 lb

16,94 
Εύκαμ.σωλήν.θερμαντ.σώμα-επιστρ.κινητήρα
3
 i  64 21 6 951 946
1

240 g

0.5 lb

28,34 
Εύκ.σωλήν.βαλβ.εναλλαγ.-μον.ανεξ.θέρμαν.
4
 i  64 12 6 953 091
να Σεπ '06 1

180 g

0.4 lb

23,46 
4
 i  64 21 9 111 763
από Σεπ '06 1

200 g

0.4 lb

23,46 
Βαλβίδα εναλλαγής
5
 i  64 12 6 951 813
1

1.1 kg

2.3 lb

264,84 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
6
 i  64 21 8 367 179

L16-30

3

10 g

0.35 oz

1,36 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
7
 i  64 21 6 904 030
1

10 g

0.35 oz

3,73 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα
8
 i  64 21 6 930 041
2
0,45 
Ελασματοειδής σφιγκτήρας
9
 i  64 21 6 921 694

D=25MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

10 g

0.35 oz

2,09 
Βοηθ.αντλ.νερού/εύκ.σωλ.ψυκτ.υγρού/βαλβ.

← Βοηθ.αντλ.νερού/εύκ.σωλ.ψυκτ.υγρού/βαλβ.

Χειριστήριο αυτόματου συστ. κλιματισμού

Χειριστήριο αυτόματου συστ. κλιματισμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.