Τμήματα κελύφους αυτόμ.σύστ.κλιματ.Valeo

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κενό κέλυφος συσκευής θέρμαν./κλιματισμ.
1
 i  64 11 9 128 985
• L
να Μαρ '08 1

3.7 kg

8.2 lb

196,25 
1
 i  64 11 9 190 079
+Πληροφορίες
Νέος διακόπτης εξωτερ.αέρα/ανακύκλ.αέρα
• L
από Μαρ '08 1

410 g

0.9 lb

196,25 
Σετ στεγανοποίηση
2
 i  64 11 6 950 975
• L
1

20 g

0.71 oz

16,09 
Σετ μικροεξαρ.κέλυφ.συστ.θέρμαν./κλιματ.
3
 i  64 11 9 128 986
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Set, small parts, heating element
64 11 9 180 102
ποσότητα: 2
• L
1

90 g

0.2 lb

26,26 
Κινηματικό σύστημα πίσω χώρου
4
 i  64 11 6 950 994
• L
1

100 g

0.2 lb

27,61 
Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής με ροδέλα
5
 i  64 11 6 931 770
• L

M8X42MM

1

30 g

1.06 oz

2,35 
Τμήμ. κελύφους σύστ.θέρμαν./κλιματ.Denso

← Τμήμ. κελύφους σύστ.θέρμαν./κλιματ.Denso

Τμήματα κελύφους αυτόμ.σύστ.κλιματ.Denso

Τμήματα κελύφους αυτόμ.σύστ.κλιματ.Denso →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.