Εξατμιστής / βαλβίδα εκτόνωσης

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βαλβιδα εκτονωσησ
1
 i  64 11 9 182 512

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '10 1

220 g

0.5 lb

95,12 
1
 i  64 11 9 226 078

R134A

1

190 g

0.4 lb

105,96 
Σφιγκτήρας συγκράτησης
2
 i  64 11 6 929 488
1

30 g

1.06 oz

2,64 
Εξατμιστής
3
 i  64 11 9 179 802
• L

DENSO

+Πληροφορίες

Only suitable for Denso 

1

1.3 kg

2.9 lb

306,08 
3
 i  64 11 6 934 781
• L

VALEO

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Κατάλληλο μόνο για Valeo 

να Ιαν '11 1

1.4 kg

3.1 lb

281,03 
3
 i  64 11 9 256 346
• L

VALEO

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '12 1

1.2 kg

2.6 lb

285,80 
3
 i  64 11 9 290 888
• L

VALEO

1

1.5 kg

3.3 lb

306,08 
Κοχλίας Isa
4
 i  07 12 9 906 290

M6X37

2

10 g

0.35 oz

1,32 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
5
 i  64 53 8 375 742

D=13,7 MM

1
3,51 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
6
 i  64 50 8 374 959

9,5X2,5

1
2,93 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
7
 i  64 53 8 375 742

D=13,7 MM

1
3,51 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
8
 i  64 50 8 375 741

D=10,8 MM

1
1,92 
Χειριστήριο συστήματος κλιματισμού

← Χειριστήριο συστήματος κλιματισμού

Τμήμ. κελύφους σύστ.θέρμαν./κλιματ.Denso

Τμήμ. κελύφους σύστ.θέρμαν./κλιματ.Denso →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.