Χειριστήριο αυτόματου συστ. κλιματισμού

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
AN Ύφασμα "Blue Shadow/Alcantara"
GE Cream-beige
S1CCA Αυτόματη λειτουργία Start Stop
S415A Κουρτινάκι πίσω
S494A Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ.
S508A Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC)
S534A Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
S602A Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Χειριστήριο αυτόματου συστ. κλιματισμού
1
 i  64 11 9 199 259
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου
να Μαρ '07 1

290 g

0.6 lb

606,94 
1
 i  64 11 9 199 260
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

από Μαρ '07 να Σεπ '09 1

290 g

0.6 lb

606,94 
1
 i  64 11 9 221 852
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A ναί

από Σεπ '09 να Σεπ '10 1

290 g

0.6 lb

276,31 
1
 i  64 11 9 242 409
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '09 να Δεκ '10 1

290 g

0.6 lb

279,92 
1
 i  64 11 9 248 580
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '09 να Μαρ '11 1

290 g

0.6 lb

279,92 
1
 i  64 11 9 250 393
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '11 να Σεπ '11 1

290 g

0.6 lb

279,92 
1
 i  64 11 9 263 302
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '11 να Ιουλ '12 1

290 g

0.6 lb

284,68 
1
 i  64 11 9 287 624
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '11 να Μαρ '13 1

280 g

0.6 lb

566,40 
1
 i  64 11 9 292 262
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

από Σεπ '11 1

280 g

0.6 lb

606,94 
1
 i  64 11 9 221 853
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα θέρμανσ.καθίσματ.οδηγού/συνοδηγ. S494A όχι

από Σεπ '09 να Σεπ '10 1

290 g

0.6 lb

279,92 
1
 i  64 11 9 250 394
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '09 να Σεπ '11 1

290 g

0.6 lb

279,92 
1
 i  64 11 9 263 303
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '11 να Ιουλ '12 1

290 g

0.6 lb

284,68 
1
 i  64 11 9 287 625
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '11 να Μαρ '13 1

270 g

0.6 lb

284,68 
1
 i  64 11 9 292 263
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Πρόσοψη χειριστηρίου

PERLGLANZ CHROM

από Σεπ '11 1

270 g

0.6 lb

606,94 
Πρόσοψη χειριστηρίου αυτόμ.συστ.κλιματ.
2
 i  64 11 6 956 736

SCHWARZ

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

1

40 g

1.41 oz

63,86 
2
 i  64 11 6 956 740

GRAU60

1

40 g

1.41 oz

67,20 
2
 i  64 11 6 956 490

CREAMBEIGE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Ύφασμα "Blue Shadow/Alcantara" AN ναί

Ή 

Cream-beige GE ναί

1

40 g

1.41 oz

67,20 
2
 i  64 11 6 966 406
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

Και 

Κουρτινάκι πίσω S415A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC) S508A ναί

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

50 g

0.1 lb

63,86 
2
 i  64 11 6 966 406
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

Και 

Κουρτινάκι πίσω S415A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC) S508A όχι

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

50 g

0.1 lb

63,86 
2
 i  64 11 6 966 406
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

Και 

Κουρτινάκι πίσω S415A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC) S508A ναί

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

50 g

0.1 lb

63,86 
2
 i  64 11 6 966 406
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

Και 

Κουρτινάκι πίσω S415A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC) S508A όχι

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

50 g

0.1 lb

63,86 
2
 i  64 11 6 966 406
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA όχι

Και 

Κουρτινάκι πίσω S415A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC) S508A ναί

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

50 g

0.1 lb

63,86 
2
 i  64 11 6 966 406
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA όχι

Και 

Κουρτινάκι πίσω S415A ναί

Και 

Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC) S508A όχι

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

50 g

0.1 lb

63,86 
2
 i  64 11 6 966 406
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA όχι

Και 

Κουρτινάκι πίσω S415A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC) S508A ναί

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

50 g

0.1 lb

63,86 
2
 i  64 11 6 966 407
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA όχι

Και 

Κουρτινάκι πίσω S415A όχι

Και 

Σύστημα ελέγχου στάθμευσης (PDC) S508A όχι

Και 

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού S534A ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

1

60 g

0.1 lb

63,86 
Σετ καλύμματα πλήκτρων
+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής REP-64 11 326. 

 

3
 i  64 11 9 344 143
1
64,93 
Εύκ.σωλήν.ψυκτ.υγρού ανεξάρ.σύστ.θέρμαν.

← Εύκ.σωλήν.ψυκτ.υγρού ανεξάρ.σύστ.θέρμαν.

Χειριστήριο συστήματος κλιματισμού

Χειριστήριο συστήματος κλιματισμού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.