Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 

συμπλήρωμα


Για οχήματα με
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S205A) = όχι

Και
Σειριακό χειροκίνητο κιβώτ.ταχυτήτ.(SMG) (S206A) = όχι

Και
Κιβώτ.ταχυτ.διπλ.συμπλέκ.M με Drivelogic (S2MKA) = όχι

Και
Σπορ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S2TBA) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βραχίονας επιλογής ενισχυμένος
1
 i  25 11 7 532 492
1

270 g

0.6 lb

26,45 
Χιτώνιο έδρασης οβάλ
2
 i  25 11 7 507 695

L=26MM/SCHWARZ

2

10 g

0.35 oz

2,84 
Πείρος έδρασης
3
 i  25 11 7 529 078
1

10 g

0.35 oz

3,08 
Πείρος έδρασης
4
 i  25 11 7 529 079
1

10 g

0.35 oz

3,08 
Έδρανο βραχίονα επιλογής
5
 i  25 11 1 222 015
1

40 g

1.41 oz

13,15 
Επιλογέας
6
 i  25 11 7 551 263
1

300 g

0.7 lb

49,45 
Έδρανο επιλογέα
7
 i  25 11 1 220 600
1

10 g

0.35 oz

7,82 
Rubber boot
8
 i  25 11 7 542 236
1

170 g

0.4 lb

11,97 
Ράβδος επιλογής
9
 i  25 11 7 532 495
1

230 g

0.5 lb

19,07 
Κλιπ ασφάλισης
10
 i  25 11 7 571 899
2
1,22 
Άρθρωση ράβδου επιλογής
11
 i  25 11 7 580 281
1

30 g

1.06 oz

11,51 
Δακτύλιος ασφαλείας
12
 i  25 11 1 222 451
1
0,45 
Πλαστική ροδέλα
13
 i  25 11 1 434 194
1
1,55 
Κυλινδρικός πείρος
14
 i  23 41 1 466 134
1

10 g

0.35 oz

1,86 
Λαβή επιλογέα Performance

Λαβή επιλογέα Performance →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.