Μηχαν.αλλ.ταχυτ. Steptronic αυτόμ.κιβώτ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S2TMA Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων

συμπλήρωμα

Ντίζα Interlock Κο 32 Συγκρότημα Περιλαμβάνει Διακόπτης Steptronic
Για οχήματα με
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (S205A) = ναί
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων Steptronic
1
 i  25 16 7 571 948
+Πληροφορίες
Δεν επιτρέπεται περαιτέρω επέμβαση
να Σεπ '10 1

1.5 kg

3.3 lb

355,05 
1
 i  25 16 7 571 948
+Πληροφορίες
Δεν επιτρέπεται περαιτέρω επέμβαση
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '10 1

1.5 kg

3.3 lb

355,05 
1
 i  25 16 7 548 037
+Πληροφορίες
Δεν επιτρέπεται περαιτέρω επέμβαση
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA όχι

από Σεπ '10 1

1.5 kg

3.3 lb

355,05 
Κοχλίας ISA με ροδέλα
2
 i  25 16 7 571 260

M6X35-8.8-ZNS3

3

10 g

0.35 oz

1,36 
Περικόχλιο τυφλ.πριτσινιού επίπεδ.κεφαλ.
3
 i  25 16 7 563 407

M6 ZNNIV SI

3
1,35 
Επιλογέας
4
 i  24 51 7 570 818
1

40 g

1.41 oz

8,37 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
5
 i  24 51 7 542 700

M8X1

1
1,15 
Γωνία μειωμένου θορύβου
6
 i  24 51 7 548 359
1

60 g

0.1 lb

18,14 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
7
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

2

10 g

0.35 oz

0,41 
Σετ εξαρτήματα σύσφιξης
8
 i  24 50 0 429 180
1

30 g

1.06 oz

13,20 
Έλασμα ασφαλείας
9
 i  25 16 1 421 252
1
3,17 
Λαβές επιλογέα/καλύμματα επιλογέα

← Λαβές επιλογέα/καλύμματα επιλογέα

Λαβές επιλογέα/καλύμματα

Λαβές επιλογέα/καλύμματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.