Φίλτρο καυσίμ./αντλία/αισθητ.στάθμ.πλήρ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1AKA Εξωτερικό φίλτρο καυσίμου
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισ.αντλία καυσίμ./αισθ.στάθμ.πλήρ.
1
 i  16 14 7 197 075
1

710 g

1.6 lb

291,40 
Σετ επισκ. φίλτρου καυσίμ.με ρυθμ.πίεσης
2
 i  16 11 7 170 090
1

580 g

1.3 lb

117,47 
Σετ επισκ.ρυθμ.πίεσης με αισθ.στάθ.πλήρ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξωτερικό φίλτρο καυσίμου S1AKA ναί

2
 i  16 11 7 220 153
• L
1

460 g

1 lb

148,54 
Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης δεξιά
3
 i  16 11 7 159 162
1

63 g

0.1 lb

74,25 
Rubber seal
4
 i  16 11 6 763 860
2

10 g

0.35 oz

8,68 
Βιδωτό κάλυμμα
5
 i  16 11 6 763 852
2

130 g

0.3 lb

3,80 
Φίλτρο ενεργού άνθρακα/εξαερισμ. καυσίμ.

← Φίλτρο ενεργού άνθρακα/εξαερισμ. καυσίμ.

Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης

Σωλήνες καυσίμου/εξαρτήματα στερέωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.