Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πεταλούδα γκαζιού
1
 i  13 54 7 561 066
1

960 g

2.1 lb

249,34 
Στεγανοποίηση
2
 i  13 54 7 563 377
1
4,66 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  13 54 7 561 349

6,0X50

4

10 g

0.35 oz

1,27 
Βαλβίδα εξαερισμού ρεζερβουάρ

← Βαλβίδα εξαερισμού ρεζερβουάρ

Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχ.φίλτρ./HFM

Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχ.φίλτρ./HFM →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.