Σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφ./στοιχ.φίλτρ./HFM

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σιγαστήρας θορύβου αναρρόφησης
1
 i  13 71 7 567 422
1

1.3 kg

3 lb

165,95 
1
 i  13 71 7 543 162
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

1

1.2 kg

2.6 lb

165,95 
Κοχλίας
2
 i  13 71 7 543 160
5
2,05 
Στοιχείο αποσύζευξης
3
 i  13 71 7 539 911
2

10 g

0.35 oz

5,49 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  07 11 9 905 400

M6X25-ZNNIV SI

2

10 g

0.35 oz

0,39 
Λαστιχένιο τακάκι
5
 i  13 71 7 539 903
1

20 g

0.71 oz

3,07 
Στοιχείο φίλτρου αέρα
6
 i  13 71 7 532 754
1

180 g

0.4 lb

23,04 
Σωλήνας αισθητήρα θερμοκρασίας
7
 i  13 71 7 565 691
1

140 g

0.3 lb

43,46 
Αισθητήρ.μέτρησης μάζας αέρα θερμού φιλμ
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

7
 i  13 62 7 566 989
• L
1

210 g

0.5 lb

319,30 
Κοχλίας
8
 i  13 71 7 543 159
2
2,07 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
9
 i  07 12 9 952 133

L83-90

1

20 g

0.71 oz

1,81 
Φούσκα
10
 i  13 71 7 532 755
1

90 g

0.2 lb

12,96 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
11
 i  07 12 9 952 131

L77-84

1

20 g

0.71 oz

1,77 
Φούσκα
12
 i  13 71 7 523 630
1

90 g

0.2 lb

12,96 
Στόμιο αναρρόφησης
13
 i  13 71 7 560 918
1

1.1 kg

2.4 lb

52,68 
Κοχλίας Torx για πλαστικό
14
 i  07 14 7 549 513

ISA L=25MM

2
0,41 
Κάλυμμα αναρρόφησης μπροστά
15
 i  13 71 7 541 738
1

240 g

0.5 lb

35,53 
Πριτσίνι διαστολής
16
 i  51 47 1 919 209
2
0,26 
Περίβλημα υποδοχής
17
 i  12 52 7 516 864
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Μούφα στεγανοποίησης
61 13 8 366 245
ποσότητα: 1
Jack MCON 1.2 ELA
12 52 7 545 858
ποσότητα: 1
1
3,38 
Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

← Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.