Σετ επισκευής αμορτισέρ εμπρός

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S100A Αύξηση ωφέλιμου φορτίου
S102A Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα
S151A Sondersignalanlage Hella RTK-6
S153A Πρόσθ.τμήμα οροφ.χωρίς σύστ.ειδικ.σήματ.
S185A Όχημα επέμβασης ανοιχτό
S186A Όχημα επέμβασης παραλλαγή
S704A Σπορ ανάρτηση M
S815A Πακέτο ανώμαλου οδοστρώματος
SZP5A BMW Performance σύστημα ανάρτησης
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ επισκευής επάνω βάσης στήριξης
1
 i  31 35 2 405 878

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

2

830 g

1.8 lb

67,61 
1
 i  31 35 2 405 884

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

BMW Performance σύστημα ανάρτησης SZP5A ναί

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

2

1.2 kg

2.7 lb

90,40 
1
 i  31 35 2 405 884

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αύξηση ωφέλιμου φορτίου S100A ναί

Ή 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

Ή 

Sondersignalanlage Hella RTK-6 S151A ναί

Ή 

Πρόσθ.τμήμα οροφ.χωρίς σύστ.ειδικ.σήματ. S153A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης ανοιχτό S185A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης παραλλαγή S186A ναί

Ή 

Σπορ ανάρτηση M S704A ναί

Ή 

Πακέτο ανώμαλου οδοστρώματος S815A ναί

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

2

1.2 kg

2.7 lb

90,40 
Σετ επισκ.πρόσθ.αποσβεστ.προστατ.σωλήν.
2
 i  31 30 2 405 874

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

2
16,65 
2
 i  31 30 2 405 872

VALUE LINE

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ ανάρτηση M S704A ναί

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

2
16,65 
Στήριγμα ελατηρίου κάτω
3
 i  31 33 6 764 372
2

30 g

1.06 oz

1,46 
Στήριγμα ελατηρίου επάνω
4
 i  31 33 6 767 500
2

40 g

1.41 oz

1,59 
Πιατάκι ελατηρίου επάνω
5
 i  31 33 6 764 093
2

270 g

0.6 lb

8,38 
Προστατευτικό κάλυμμα
7
 i  31 30 6 774 021

D=32MM

2
1,05 
Σετ επισκευής αντιστρεπτικ.δοκού εμπρός

← Σετ επισκευής αντιστρεπτικ.δοκού εμπρός

Βάση στήριξ./στήριγμ.ελατηρ./πρόσ.εξαρτ.

Βάση στήριξ./στήριγμ.ελατηρ./πρόσ.εξαρτ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.