Βάση στήριξ./στήριγμ.ελατηρ./πρόσ.εξαρτ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S100A Αύξηση ωφέλιμου φορτίου
S102A Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα
S151A Sondersignalanlage Hella RTK-6
S153A Πρόσθ.τμήμα οροφ.χωρίς σύστ.ειδικ.σήματ.
S185A Όχημα επέμβασης ανοιχτό
S186A Όχημα επέμβασης παραλλαγή
S704A Σπορ ανάρτηση M
S815A Πακέτο ανώμαλου οδοστρώματος
S891A Εγχειρίδια αυτοκινήτου ρωσικά
SZP5A BMW Performance σύστημα ανάρτησης
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βάση στήριξης
1
 i  31 33 6 760 943
2

420 g

0.9 lb

46,42 
1
 i  31 30 6 775 098
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

BMW Performance σύστημα ανάρτησης SZP5A ναί

2

740 g

1.6 lb

72,23 
1
 i  31 30 6 775 098
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αύξηση ωφέλιμου φορτίου S100A ναί

Ή 

Σύστημα ανάρτησης υπηρεσιακό όχημα S102A ναί

Ή 

Sondersignalanlage Hella RTK-6 S151A ναί

Ή 

Πρόσθ.τμήμα οροφ.χωρίς σύστ.ειδικ.σήματ. S153A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης ανοιχτό S185A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης παραλλαγή S186A ναί

Ή 

Σπορ ανάρτηση M S704A ναί

Ή 

Πακέτο ανώμαλου οδοστρώματος S815A ναί

2

740 g

1.6 lb

72,23 
Περικόχλιο με πατούρα αυτασφαλιζόμενο
2
 i  31 31 6 769 731

M8-8 ZNS3

6

10 g

0.35 oz

0,68 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
4
 i  31 33 6 764 470

M12X1,5-05 ZNS3

2

20 g

0.71 oz

1,30 
Προστατευτικό κάλυμμα
5
 i  31 30 6 774 021

D=32MM

2
1,05 
Στεγανοποιητική ροδέλα
6
 i  31 30 6 772 226
2
3,23 
Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη
7
 i  31 33 1 110 196
2
1,53 
Ροδέλα
8
 i  31 30 6 763 966

D=55MM

2

50 g

0.1 lb

4,03 
Πιατάκι ελατηρίου επάνω
9
 i  31 33 6 764 093
2

270 g

0.6 lb

8,38 
Στήριγμα ελατηρίου επάνω
10
 i  31 33 6 767 500
2

40 g

1.41 oz

1,59 
Πρόσθετος αποσβεστήρας εμπρός
11
 i  31 33 6 771 352
2

60 g

0.1 lb

16,51 
11
 i  31 33 6 767 333
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ ανάρτηση M S704A ναί

2

60 g

0.1 lb

16,51 
Σωλήνας προστασίας
12
 i  31 33 1 094 749
2

50 g

0.1 lb

4,42 
Φούσκα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Ή 

Εγχειρίδια αυτοκινήτου ρωσικά S891A ναί

12
 i  31 30 6 798 248
2

60 g

0.1 lb

6,03 
Στήριγμα ελατηρίου κάτω
13
 i  31 33 6 764 372
2

30 g

1.06 oz

1,46 
Σετ επισκευής αμορτισέρ εμπρός

← Σετ επισκευής αμορτισέρ εμπρός

Ελικοειδές ελατήριο μπροστά

Ελικοειδές ελατήριο μπροστά →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.