Μπροστινός σιγαστήρας

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
S2TMA Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήν.εξαγ.καυσαερ. με μπροστ. σιγαστήρα
1
 i  18 30 7 588 913
1

8 kg

17.6 lb

421,83 
1
 i  18 30 7 645 970
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

1

9.6 kg

21.1 lb

421,83 
Επίπεδη φλάντζα
2
 i  18 40 7 527 796
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#3) Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
18 30 7 620 549
ποσότητα: 4
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 906 181
ποσότητα: 4
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

1

30 g

1.06 oz

11,12 
2
 i  18 30 7 540 798
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#3) Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
18 30 7 620 549
ποσότητα: 4
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 906 181
ποσότητα: 4
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA όχι

1

10 g

0.35 oz

5,51 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
3
 i  18 30 7 620 549

M8

4

10 g

0.35 oz

0,62 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
4
 i  18 30 7 562 097

M12X1,5

2

20 g

0.71 oz

3,14 
Σπειροειδές ελατήριο
5
 i  18 30 7 790 610
2

40 g

1.41 oz

7,47 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
6
 i  18 10 7 532 927
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#4) Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
18 30 7 562 097
ποσότητα: 2
1

50 g

0.1 lb

15,12 
Έλασμα στήριξης
9
 i  18 30 1 432 594
1

180 g

0.4 lb

18,78 
9
 i  18 20 7 521 602

6HP19

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

να Σεπ '10 1

300 g

0.7 lb

26,14 
9
 i  18 20 7 547 375
από Σεπ '10 1

280 g

0.6 lb

26,14 
9
 i  18 20 7 547 375
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

Και 

Έλεγχος τύπου κιβωτίου ταχυτήτων S2TMA ναί

από Σεπ '11 1

280 g

0.6 lb

26,14 
Στήριγμα εξάτμισης
10
 i  18 20 7 547 533
• L
1

270 g

0.6 lb

15,42 
10
 i  18 20 7 547 534
• L

6HP19

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1

390 g

0.9 lb

17,97 
10
 i  18 20 7 521 603
• L

6HP19

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1

390 g

0.9 lb

15,27 
Σφιγκτήρας
11
 i  18 20 7 547 535
• L
1

110 g

0.2 lb

13,77 
11
 i  18 20 7 521 604
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Και 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1

130 g

0.3 lb

13,77 
Υποδοχή αρθρωτού συνδέσμου
12
 i  18 20 7 546 579

D=8MM

4

10 g

0.35 oz

2,55 
Κοχλίας ASA
13
 i  07 12 9 904 559

M8X20-U1-8.8

2

10 g

0.35 oz

0,77 
Κοχλίας ASA
14
 i  07 12 9 904 563

M8X35-U1-8.8

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Οκτ '13 2

20 g

0.71 oz

1,76 
Βίδα αστεροειδούς κεφαλής
14
 i  07 11 9 907 865

M8X35

2

20 g

0.71 oz

0,91 
Εξαγωνικό περικόχλιο
15
 i  07 12 9 904 580

BM8-8-ZNNIV SI

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,86 
15
 i  07 12 9 904 874

BM8-8-ZNNIV-SI

2

10 g

0.35 oz

0,86 
Κοχλίας Torx με πατούρα
16
 i  18 20 7 544 250

M8X49

1

20 g

0.71 oz

3,36 
Κοχλίας Torx με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

16
 i  51 21 7 062 145

ASA M8X25

2

10 g

0.35 oz

1,01 
Στήριγμα
17
 i  18 20 7 549 977
1

140 g

0.3 lb

15,03 
Εξαγωνικό περικόχλιο
18
 i  07 12 9 904 866

M12X1,5ZNNIV SI

1

20 g

0.71 oz

2,43 
Λαστιχένια βάση
19
 i  18 20 8 511 880
1

60 g

0.1 lb

13,30 
Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

← Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

Αισθητήρας λάμδα/πρόσθετα εξαρτήματα

Αισθητήρας λάμδα/πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.