Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S161A Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU5
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
AT Πολλαπλή εξαγωγής με καταλ. μετατροπ.
1
 i  18 40 7 646 712
• L

EU4

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

1

7.6 kg

16.8 lb

654,87 
1
 i  18 40 7 599 651
• L

EU5

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Και 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU5 S161A ναί

1

10.2 kg

22.4 lb

654,87 
Επίπεδη φλάντζα
2
 i  18 30 7 540 797
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#4) Εξαγωνικό περικόχλιο
11 72 1 437 202
ποσότητα: 9
• L
1

80 g

0.2 lb

11,12 
Λαμαρίνα θερμοπροστασίας
3
 i  18 40 7 547 849
• L
1

150 g

0.3 lb

18,52 
Εξαγωνικό περικόχλιο
4
 i  11 72 1 437 202
• L
9

10 g

0.35 oz

0,57 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
5
 i  07 11 9 906 181
• L

M8X25-8.8-ZNNIV

4

10 g

0.35 oz

0,52 
Επίπεδη φλάντζα
6
 i  18 30 7 540 798
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#7) Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
18 30 7 620 549
ποσότητα: 4
(#5) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 906 181
ποσότητα: 4
• L
1

10 g

0.35 oz

5,51 
6
 i  18 40 7 527 796
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#7) Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
18 30 7 620 549
ποσότητα: 4
(#5) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 906 181
ποσότητα: 4
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

1

30 g

1.06 oz

11,12 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
7
 i  18 30 7 620 549
• L

M8

4

10 g

0.35 oz

0,62 
Αποσβεστήρας κραδασμών
8
 i  18 40 7 583 881
• L

203 HZ

1

370 g

0.8 lb

30,29 
Κοχλίας με πατούρα
9
 i  18 30 7 537 345
• L

M8X40

1

50 g

0.1 lb

3,78 
Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

← Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

Μπροστινός σιγαστήρας

Μπροστινός σιγαστήρας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.