Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S161A Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU5
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
AT Πολλαπλή εξαγωγής με καταλ. μετατροπ.
1
 i  18 40 7 570 338
να Μαρ '10 1

5 kg

11 lb

654,87 
1
 i  18 40 7 599 650
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU5 S161A ναί

από Μαρ '10 1

4.8 kg

10.6 lb

654,87 
1
 i  18 40 7 570 338
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προδιαγραφή εκπομπής ρύπων EU5 S161A όχι

από Μαρ '10 1

5 kg

11 lb

654,87 
Επίπεδη φλάντζα
2
 i  18 30 7 540 797
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#4) Εξαγωνικό περικόχλιο
11 72 1 437 202
ποσότητα: 9
1

80 g

0.2 lb

11,12 
Λαμαρίνα θερμοπροστασίας
3
 i  18 40 7 547 849
1

150 g

0.3 lb

18,52 
Εξαγωνικό περικόχλιο
4
 i  11 72 1 437 202
9

10 g

0.35 oz

0,57 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
5
 i  07 11 9 906 181

M8X25-8.8-ZNNIV

4

10 g

0.35 oz

0,52 
Επίπεδη φλάντζα
6
 i  18 30 7 540 798
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#7) Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
18 30 7 620 549
ποσότητα: 4
(#5) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 906 181
ποσότητα: 4
1

10 g

0.35 oz

5,51 
6
 i  18 40 7 527 796
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#7) Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
18 30 7 620 549
ποσότητα: 4
(#5) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 906 181
ποσότητα: 4
• L
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

1

30 g

1.06 oz

11,12 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
7
 i  18 30 7 620 549

M8

4

10 g

0.35 oz

0,62 
Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα

Πολλαπλή εξαγωγής με καταλυτ. μετατροπέα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.