Προειδ.τρίγωνο / μαξιλ./κουτί πρώτ.βοηθ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S146A Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος
S185A Όχημα επέμβασης ανοιχτό
S428A Προειδοπ.τρίγωνο και τσάντα πρώτ.βοηθ.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Προειδοποιητικό τρίγωνο με δοχείο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προειδοπ.τρίγωνο και τσάντα πρώτ.βοηθ. S428A ναί

1
 i  71 60 6 770 487

ECE R27

1

480 g

1.1 lb

15,97 
Σετ πρώτων βοηθειών τσάντα μαύρη
2
 i  71 10 7 263 439

DIN 13164

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προειδοπ.τρίγωνο και τσάντα πρώτ.βοηθ. S428A ναί

1

390 g

0.9 lb

26,96 
2
 i  71 10 7 263 439

DIN 13164

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος S146A ναί

Ή 

Προειδοπ.τρίγωνο και τσάντα πρώτ.βοηθ. S428A ναί

1

390 g

0.9 lb

26,96 
2
 i  71 10 7 263 439

DIN 13164

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος S146A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης ανοιχτό S185A ναί

Ή 

Προειδοπ.τρίγωνο και τσάντα πρώτ.βοηθ. S428A ναί

1

390 g

0.9 lb

26,96 
Τσάντα κατάστασης ανάγκης
3
 i  82 26 2 210 667

VALUE LINE

1

1.2 kg

2.7 lb

40,76 
Εργαλεία οχήματος

← Εργαλεία οχήματος

Γρύλος σετ

Γρύλος σετ →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.