Διάφορες πινακίδες υπόδειξης

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L801A Έκδοση χώρας Γερμανία
L810A Έκδοση χώρας Αυστραλία
L812A Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία
L812A Έκδοση χώρας Μεγάλη Βρετανία
L822A Έκδοση χώρας Χώρες του Κόλπου
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S2VBA Ένδειξη πίεσης ελαστικών
S465A Σύστημα φόρτωσης αντικειμ.μεγάλου μήκους
S522A Φώτα Xenon
S891A Εγχειρίδια αυτοκινήτου ρωσικά
S8AHA Εγχειρίδια αυτοκινήτου τουρκικά
S8ATA Εγχειρίδια αυτοκινήτου πολωνικά
S8LRA Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ρωσία 10323
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πινακίδα οδηγιών "Αριθμός πλαισίου"
1
 i  71 21 2 122 613

US/CA/BR/ZH-TW

1
9,30 
Πινακίδα οδηγιών "Καθαρισμός καυσαερίων"
1
 i  71 22 7 542 635

EN

1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Ψυκτικό υγρό"
1
 i  71 22 7 619 338
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Individual"
1
 i  71 21 8 022 738
1
9,30 
Πινακίδα οδηγιών "Πολλαπλασιαστής"
1
 i  71 22 7 618 790
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών αλουμινένιοι κοχλίες
1
 i  71 22 7 619 382

EN/DE/FR/ZH

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
7,56 
Πινακίδα οδηγιών "Εξωτερική βαφή"
1
 i  71 21 2 122 615
1
7,75 
Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
1
 i  71 21 2 122 171

CHF 11.S

να Μαρ '11 1
10,25 
1
 i  71 24 6 798 132

ATF

από Μαρ '11 1
7,75 
Πινακ. οδηγιών "Γνήσια ανταλλακτικά BMW"
1
 i  51 14 2 121 173

DE/EN/FR/IT

1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Υγρό φρένων"
1
 i  71 24 6 799 629

PL

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εγχειρίδια αυτοκινήτου πολωνικά S8ATA ναί

1
7,75 
1
 i  71 24 6 799 630

RU

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ρωσία 10323 S8LRA ναί

1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Ψυκτικό υγρό"
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

1
 i  71 22 7 559 489

ZH

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
7,56 
Πινακίδα οδηγιών "Υγρό φρένων"
1
 i  71 24 6 789 216

ZH

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

1
7,75 
1
 i  71 24 6 874 427

TR

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εγχειρίδια αυτοκινήτου τουρκικά S8AHA ναί

1
0,00 
Αυτοκόλλητο φώτα Xenon
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Φώτα Xenon S522A ναί

1
 i  71 23 7 248 266
2
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Ημερομηνία παραγωγής"
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Αυστραλία L810A ναί

Ή 

Έκδοση χώρας Αγγλία / Ιρλανδία L812A ναί

1
 i  71 21 2 122 614
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Αριθμός πλαισίου"
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Μεγάλη Βρετανία L812A ναί

Ή 

Έκδοση χώρας Χώρες του Κόλπου L822A ναί

Κατάλληλο μόνο για 

ΗΠΑ, Καναδάς, Αγγλία, Χώρες του Κόλπου,  

Νότιος Αφρική 

1
 i  71 21 7 000 673

US/CA/UK/AR

1
9,30 
Πινακίδα οδηγιών "Ρυμούλκηση"
2
 i  71 22 7 545 037

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '08 1
7,12 
2
 i  71 22 7 594 879

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
7,56 
2
 i  71 22 8 652 135
1
7,75 
Πινακ.οδηγ. "Απαγορ. η χρήση βιοντίζελ"
2
 i  71 22 7 800 020
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών Efficient Dynamics
2
 i  07 14 7 222 912

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
0,10 
Πινακίδα τύπου
2
 i  07 14 6 978 098
• L

ZH

1
0,00 
2
 i  71 21 2 122 583

EU

να Μαρ '11 1
9,30 
2
 i  71 21 7 263 981

EU

από Μαρ '11 1
9,30 
Πινακίδα οδηγιών "Key Memory"
2
 i  71 23 9 178 687
1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Επαναφορά"
2
 i  71 24 6 763 822

PL/RU

1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Επαναφορά RDC"
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ένδειξη πίεσης ελαστικών S2VBA ναί

2
 i  71 24 6 790 153
1
7,75 
Πινακ.οδηγ. "RDC" Έλεγχ.Πίεσης Ελαστικών
2
 i  36 11 1 096 235
1
7,75 
Βεβαίωση κατασκευαστή
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Χώρες του Κόλπου L822A ναί

2
 i  71 21 2 122 611

SA

να Σεπ '01 1
0,00 
Πινακίδα οδηγιών "Βεβαίωση κατασκευαστή"
2
 i  71 21 2 122 610

SA

από Σεπ '01 1
9,30 
Πινακ.οδηγιών Hotline βλαβών και ατυχημ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Γερμανία L801A ναί

2
 i  71 24 6 780 121
1
0,08 
Πιν.οδ. "Μηχ.ασφ.συστ.φόρτ.αντ.μεγ.μήκ."
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα φόρτωσης αντικειμ.μεγάλου μήκους S465A ναί

2
 i  71 21 7 160 339

DE

1
7,75 
2
 i  71 21 7 160 340

EN

1
7,75 
2
 i  71 21 7 160 341

FR

1
7,75 
2
 i  71 21 7 160 342

IT

1
0,00 
2
 i  71 21 7 160 343

ES

1
0,00 
2
 i  71 21 7 160 344

DA

1
0,00 
2
 i  71 21 7 160 345

SV

1
0,00 
2
 i  71 21 7 292 762

PL

1
7,75 
Πινακίδα τύπου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ρωσία 10323 S8LRA ναί

2
 i  71 21 7 308 290

RU

από Μαρ '11 1
9,30 
Πινακίδα οδηγιών "Επαναφορά"
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

2
 i  71 24 6 773 016

ZH

1
7,75 
Πιν.οδ. "Μηχ.ασφ.συστ.φόρτ.αντ.μεγ.μήκ."
2
 i  71 21 7 276 494

ZH

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

Και 

Σύστημα φόρτωσης αντικειμ.μεγάλου μήκους S465A ναί

1
0,00 
2
 i  71 21 7 292 763

RU

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα φόρτωσης αντικειμ.μεγάλου μήκους S465A ναί

Και 

Εγχειρίδια αυτοκινήτου ρωσικά S891A ναί

Και 

Προσαρμ.εθνικ.προδιαγραφ. Ρωσία 10323 S8LRA ναί

1
0,00 
Πινακίδα οδηγιών "Barcode"
3
 i  71 21 2 122 696
1
7,75 
3
 i  71 21 2 122 695
• L
1
7,75 
Πινακ.οδηγιών σκληρή οροφή αναδιπλούμενη
3
 i  71 21 7 199 886

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
7,12 
Πιν.οδ. "Μηχ.ασφ.συστ.φόρτ.αντ.μεγ.μήκ."
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα φόρτωσης αντικειμ.μεγάλου μήκους S465A ναί

3
 i  71 21 7 160 339

DE

1
7,75 
3
 i  71 21 7 160 340

EN

1
7,75 
3
 i  71 21 7 160 341

FR

1
7,75 
3
 i  71 21 7 160 342

IT

1
0,00 
3
 i  71 21 7 160 343

ES

1
0,00 
3
 i  71 21 7 160 344

DA

1
0,00 
3
 i  71 21 7 160 345

SV

1
0,00 
3
 i  71 21 7 276 494

ZH

1
0,00 
3
 i  71 21 7 292 763

RU

1
0,00 
3
 i  71 21 7 292 762

PL

1
7,75 
Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"

← Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"

Πινακ.οδηγιών ανεξάρτητο σύστ. θέρμανσης

Πινακ.οδηγιών ανεξάρτητο σύστ. θέρμανσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.