Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πινακίδα οδηγιών "Πίεση ελαστικών"
1
 i  71 24 6 797 206

MY10

από Μαρ '10 να Σεπ '10 1
7,75 
1
 i  71 24 6 789 682
• L
να Σεπ '10 1
7,75 
1
 i  71 24 6 851 599

MY11

από Σεπ '10 1
7,75 
Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου

← Πινακίδα υπόδειξης καυσίμου

Διάφορες πινακίδες υπόδειξης

Διάφορες πινακίδες υπόδειξης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.