Εργαλεία οχήματος

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Διπλό γερμανικό κλειδί
1
 i  71 11 1 126 148
• L

12-13

1

50 g

0.1 lb

5,23 
Διπλό γερμανικό κλειδί
2
 i  71 11 1 112 893
• L

8X10

1

30 g

1.06 oz

4,80 
Κατσαβίδι
3
 i  71 11 1 179 629
1

40 g

1.41 oz

4,20 
Κρίκος ρυμούλκησης
4
 i  72 15 7 070 643
1

300 g

0.7 lb

21,73 
Πινακ.οδηγιών ανεξάρτητο σύστ. θέρμανσης

← Πινακ.οδηγιών ανεξάρτητο σύστ. θέρμανσης

Προειδ.τρίγωνο / μαξιλ./κουτί πρώτ.βοηθ.

Προειδ.τρίγωνο / μαξιλ./κουτί πρώτ.βοηθ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.