Κουτί μονάδων ελέγχου

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κουτί ηλεκτρονικών
1
 i  12 90 7 584 146
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#17) Κιτ επισκευής κουτιού ηλεκτρονικών
12 90 7 583 910
ποσότητα: 1
• L
1

720 g

1.6 lb

61,60 
Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
2
 i  12 90 7 528 871
1
0,34 
Ελαστικό στοπ
3
 i  12 90 7 537 064
1

10 g

0.35 oz

7,52 
Καπάκι χωρίς εξαερισμό
4
 i  12 90 7 540 948
1

50 g

0.1 lb

2,59 
Πλαστική βίδα
6
 i  12 90 7 537 040
2
0,99 
Πλαστική βίδα
7
 i  12 90 7 522 588
4

10 g

0.35 oz

1,18 
Ροδέλα
8
 i  12 90 7 528 949
1

10 g

0.35 oz

1,84 
Καπάκι κουτιού ηλεκτρονικών
11
 i  12 90 7 544 575
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#17) Κιτ επισκευής κουτιού ηλεκτρονικών
12 90 7 583 910
ποσότητα: 1
• L
1

320 g

0.7 lb

19,09 
Σύρτης ασφάλισης
12
 i  12 90 7 528 935
1

10 g

0.35 oz

3,52 
Σύρτης ασφάλισης
13
 i  12 90 7 528 933
2

10 g

0.35 oz

3,10 
Σύρτης ασφάλισης
14
 i  12 90 7 528 934
1

10 g

0.35 oz

3,50 
Κιτ επισκευής κουτιού ηλεκτρονικών
17
 i  12 90 7 583 910
1

10 g

0.35 oz

13,83 
Φορέας ασφαλειών
18
 i  61 13 1 387 135
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Ολισθητήρας
61 13 8 353 716
ποσότητα: X
X
3,27 
Σύστημα επικοινωνίας MLK

← Σύστημα επικοινωνίας MLK

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.