Πλεξούδα καλωδίων εξαρτήματα στερέωσης

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Πλεξούδα καλωδίων εξαρτήματα στερέωσης
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ροδέλα καλωδίου
17
 i  61 13 6 959 373
1

30 g

1.06 oz

2,50 
Πλεξούδα καλωδίων εξαρτήματα στερέωσης

← Πλεξούδα καλωδίων εξαρτήματα στερέωσης

Ελασματοειδείς επαφές/ελατηριωτές επαφές

Ελασματοειδείς επαφές/ελατηριωτές επαφές →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.