Βασική μονάδα ελέγχου DME / MV1746

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Βασική μονάδα ελέγχου DME / MV1746
 

συμπλήρωμα

Για την έκδοση χώρας Κίνα L8AAA πρέπει Να παραγγελθεί επιπρόσθετα η πινακίδα Υπόδειξης βασικής μονάδας ελέγχου DME.

# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
AT Βασική μονάδα ελέγχου DME
1
 i  12 14 7 589 706

MV1746

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '09 1

780 g

1.7 lb

702,69 
1
 i  12 14 7 603 588

MV1746

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '10 1

780 g

1.7 lb

823,92 
Βασική μονάδα ελέγχου DME
1
 i  12 14 7 620 350

MV1746

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

750 g

1.7 lb

995,02 
1
 i  12 14 8 619 738

MV1746

1

750 g

1.7 lb

1.042,13 
Πολλαπλασιαστής/μπουζί

← Πολλαπλασιαστής/μπουζί

Πινακίδα οδηγιών βασικής μονάδ.ελέγχ.DME

Πινακίδα οδηγιών βασικής μονάδ.ελέγχ.DME →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.