Βάση ανάρτησης κινητήρα

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βάση κινητήρα αριστερά
1
 i  22 11 6 760 307
1

890 g

2 lb

22,09 
Βάση κινητήρα δεξιά
2
 i  22 11 6 760 308
1

960 g

2.1 lb

29,74 
Κοχλίας ASA
3
 i  22 11 6 769 558

M10X35

7

30 g

1.06 oz

1,43 
Βάση έδρασης κινητήρα
4
 i  22 11 6 768 853
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#6) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22 11 6 850 329
ποσότητα: 2
(#7) Περικόχλιο με πατούρα
07 11 9 904 670
ποσότητα: 1
1

910 g

2 lb

72,41 
Βάση έδρασης κινητήρα
5
 i  22 11 6 768 852
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
(#6) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
22 11 6 850 329
ποσότητα: 2
(#7) Περικόχλιο με πατούρα
07 11 9 904 670
ποσότητα: 1
1

910 g

2 lb

72,41 
Κοχλίας Torx με ροδέλα
6
 i  22 11 6 763 535

M8X45-10.9-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαϊ '11 4

30 g

1.06 oz

1,35 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
6
 i  22 11 6 850 329

M8X45-10.9-ZNS3

4

40 g

1.41 oz

1,45 
Περικόχλιο με πατούρα
7
 i  07 11 9 904 670

M10-10-ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,45 
Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων

Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.