Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ανακατασκ.εξάρτ.μηχαν.αντλία ψυκτ.υγρού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA όχι

1
 i  11 51 7 511 221

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

980 g

2.2 lb

109,94 
Μηχανική αντλία ψυκτικού υγρού
1
 i  11 51 7 515 778
1
118,54 
Θερμοστάτης
2
 i  11 53 7 510 959
1

230 g

0.5 lb

71,64 
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ
3
 i  11 51 7 514 943
1
8,15 
Περίβλημα θερμοστάτη
4
 i  11 51 7 572 859
1

190 g

0.4 lb

30,90 
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ
5
 i  11 51 7 514 941
1
8,15 
Τροχαλία ιμάντα
6
 i  32 42 7 500 335

D=131MM

1

200 g

0.4 lb

27,84 
Εξάρτημα σύνδεσης
7
 i  11 51 7 542 128
1

20 g

0.71 oz

11,22 
Κοχλίας εξωτερικό Torx
8
 i  11 51 7 514 935

M6X20

3

10 g

0.35 oz

1,58 
Κοχλίας εξωτερικό Torx
9
 i  11 51 7 514 935

M6X20

11

10 g

0.35 oz

1,58 
Κοχλίας εσωτερικό Torx
10
 i  11 51 7 515 852

M8X100

2

10 g

0.35 oz

2,93 
Κοχλίας Isa
11
 i  07 12 9 904 552

M8X40-Z1

4

21 g

0.74 oz

7,62 
Κοχλίας εσωτερικό Torx
12
 i  11 51 7 559 979

M8X16

3

10 g

0.35 oz

2,54 
Φούσκα
13
 i  11 51 7 514 944
να Σεπ '06 1
5,21 
Δακτύλιος-Ο
14
 i  11 51 7 514 942
να Σεπ '06 2
3,54 
Στεγανοποίηση
15
 i  11 51 7 514 940
1
4,27 
Μηχανική αντλία ψυκτικού υγρού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

16
 i  11 51 7 574 119
1

2.6 kg

5.8 lb

118,54 
Τροφ.λαδιού-φίλτρ.λαδιού, εναλλ.θερμότ.

← Τροφ.λαδιού-φίλτρ.λαδιού, εναλλ.θερμότ.

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.