Μηχανισμ.ελέγχ.βαλβίδων-έκκεντρος άξονας

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Έκκεντρος άξονας
1
 i  11 37 7 578 543
1

970 g

2.1 lb

430,37 
Ελατήριο στρέψης
2
 i  11 37 7 508 254
1

60 g

0.1 lb

6,04 
Χιτώνιο υποδοχής
3
 i  11 37 7 576 093
1

70 g

0.2 lb

8,01 
Δακτύλιος-Ο
4
 i  11 37 7 510 030

25X3

1
1,46 
Μαγνητικός τροχός
5
 i  11 37 7 534 164
1

40 g

1.41 oz

38,42 
Κοχλίας κυλινδρ.κεφαλής για μαγνητ.τροχό
6
 i  07 11 9 903 465

M6X20-A2

1

10 g

0.35 oz

0,48 
Αισθητήρας έκκεντρου άξονα
7
 i  11 37 7 527 016
1

40 g

1.41 oz

270,03 
Σωλήνας λαδιού
8
 i  11 12 7 501 377
1

30 g

1.06 oz

18,61 
Σφιγκτήρας συγκράτησης
9
 i  11 12 7 501 417
2
1,16 
Κοίλος κοχλίας
10
 i  11 12 7 523 715

M7X16

1

10 g

0.35 oz

1,89 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
11
 i  07 11 9 913 450

M6X14

3

10 g

0.35 oz

0,56 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
12
 i  07 11 9 913 464

M6X16

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

10 g

0.35 oz

0,35 
Βελονωτό ρουλεμάν
13
 i  11 37 7 615 379
4

10 g

0.35 oz

5,03 
Μηχαν.ελέγχ.βαλβίδ.-εκκεντροφόρ.εισαγωγ.

← Μηχαν.ελέγχ.βαλβίδ.-εκκεντροφόρ.εισαγωγ.

Μηχαν.ελέγχ.βαλβίδ.-εκκεντροφόρ.εξαγωγής

Μηχαν.ελέγχ.βαλβίδ.-εκκεντροφόρ.εξαγωγής →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.