Κυλινδροκεφαλή

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κυλινδροκεφαλή με μηχανισμ.κίνησ.βαλβίδ.
1
 i  11 12 7 578 026
1

25 kg

55.1 lb

2.394,79 
Σωλήνας μπουζί
2
 i  11 37 7 509 627
4

20 g

0.71 oz

3,43 
Δακτύλιος-Ο
3
 i  11 37 7 514 007

30,2X3,0

4
2,08 
Δακτύλιος-Ο
4
 i  11 37 7 514 008

25,3X2,4

4
1,50 
Ακέφαλος κοχλίας
6
 i  07 12 9 906 003

M7X37

9

10 g

0.35 oz

6,02 
Ακέφαλος κοχλίας
8
 i  07 12 9 902 313

M6X80

8

10 g

0.35 oz

1,32 
Κοχλίας φραγής
9
 i  11 12 7 568 040

M14X1,5

2

10 g

0.35 oz

2,01 
Περικόχλιο με πατούρα
10
 i  11 12 7 568 178

M6

27
0,34 
Ακέφαλος κοχλίας
11
 i  07 12 9 902 312

M6X50

19

10 g

0.35 oz

1,16 
Ακέφαλος κοχλίας
12
 i  07 12 9 904 547

M7X60

4

10 g

0.35 oz

1,31 
Χιτώνιο προσαρμογής
13
 i  11 12 7 606 504

D=7,5MM

3
1,42 
Κοχλίας φραγής
14
 i  11 12 7 568 039

M8X1

1
1,73 
Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

← Ελαιολεκάνη/διάταξη μέτρησης λαδιού

Κυλινδροκεφαλή-πρόσθετα εξαρτήματα

Κυλινδροκεφαλή-πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.