Συγκρότημα στροφάλου — έμβολα

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Έμβολο
1
 i  11 25 7 562 451

(0)

4

400 g

0.9 lb

169,51 
Δακτυλίδι ασφαλείας
2
 i  11 25 7 534 552
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Έμβολο
11 25 7 548 001
20X1,6
ποσότητα: X
Έμβολο
11 25 7 560 668
20X1,6
ποσότητα: X

20X1,6

8
1,97 
Σετ επισκευής ελατήρια εμβόλου
3
 i  11 25 7 562 457

(0)

4

20 g

0.71 oz

65,03 
Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

← Συγκρότημα στροφάλου-διωστήρες

Σφόνδυλος/σφόνδυλος διπλής μάζας

Σφόνδυλος/σφόνδυλος διπλής μάζας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.