Μηχ.κίνησης ιμάντα για συμπ.συστ.κλιματ.

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εντατήρας ιμάντα μηχανικός
1
 i  11 28 7 524 267
1

880 g

1.9 lb

82,70 
Τροχαλία εκτροπής
2
 i  11 28 1 440 378
1

190 g

0.4 lb

31,95 
Πολλαπλός τραπεζοειδής ιμάντας
4
 i  11 28 7 631 810

6PK X 1870

1

200 g

0.4 lb

46,06 
Μηχαν.κίνησ.ιμάντα αποσβεστήρ.κραδασμών

← Μηχαν.κίνησ.ιμάντα αποσβεστήρ.κραδασμών

Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς

Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.