Δίσκ.αρθρ.συνδ.κεντρ.άξονα/κεντρ.έδρανο

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δίσκος αρθρωτού συνδέσμου
1
 i  26 11 1 225 624
+Πληροφορίες
LK=Κυκλική οπή

LK=78MM/D=110MM

1

390 g

0.9 lb

108,69 
1
 i  26 11 7 511 454
+Πληροφορίες
LK=Κυκλική οπή

LK=96MM/12

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1

510 g

1.1 lb

108,69 
Χιτώνιο κεντραρίσματος
2
 i  26 11 7 526 611
1

40 g

1.41 oz

4,70 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  26 11 7 526 705

M10X50-10.9

6

40 g

1.41 oz

2,20 
3
 i  26 11 7 523 709

M12X1,5X58-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

να Απρ '13 6

60 g

0.1 lb

2,74 
Εξαγωνικό περικόχλιο
4
 i  07 12 9 904 879

M10-10-ZNS3

6

10 g

0.35 oz

0,70 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

4
 i  26 12 7 536 563

M12X1,5-10-ZNS3

6

10 g

0.35 oz

0,82 
Δακτύλιος απόσβεσης
5
 i  26 11 7 527 519

D=34/D=30

2
1,96 
Φούσκα κεντρικού εδράνου
6
 i  26 11 7 526 627
1

20 g

0.71 oz

7,12 
Κεντρικό έδρανο αλουμίνιο
7
 i  26 12 7 526 631

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '13 1

390 g

0.9 lb

58,06 
7
 i  26 12 8 615 621
1

370 g

0.8 lb

70,66 
Αυλακωτό ρουλεμάν
8
 i  26 12 1 225 071

D=55/D=30

1

110 g

0.2 lb

18,80 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
9
 i  22 32 6 760 945

M8X22-8.8-ZNS3

2

20 g

0.71 oz

1,15 
Κοχλίας εξωτερικό Torx με οδόντωση
10
 i  26 11 7 571 956

M10X23-10-ZNS3

4

20 g

0.71 oz

2,88 
Κεντρικ.αρθρωτ.άξονας/σταυροειδ.άρθρωση

← Κεντρικ.αρθρωτ.άξονας/σταυροειδ.άρθρωση

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.