Κεντρικ.αρθρωτ.άξονας/σταυροειδ.άρθρωση

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Κεντρικ.αρθρωτ.άξονας/σταυροειδ.άρθρωση
 
S205A Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρ.αρθρ.άξον.χειροκίν.κιβώτ.ταχυτήτων
1
 i  26 10 7 531 307

L=1631MM

1

7.4 kg

16.4 lb

584,05 
Κεντρ.αρθρωτ.άξονας αυτόμ.κιβώτιο ταχυτ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S205A ναί

1
 i  26 10 7 527 333

L=1507MM

1

7.7 kg

17.1 lb

584,05 
Δίσκ.αρθρ.συνδ.κεντρ.άξονα/κεντρ.έδρανο

Δίσκ.αρθρ.συνδ.κεντρ.άξονα/κεντρ.έδρανο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.