Προσαρμογέας Snap-In SAP

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

Προσαρμογέας Snap-In SAP
 
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S633A Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business
S644A Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Προσαρμογέας Snap-In SAP
1
 i  84 21 2 158 363
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

από Σεπ '08 1

244 g

0.5 lb

352,94 
1
 i  84 21 2 158 363
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

από Σεπ '08 1

244 g

0.5 lb

352,94 
1
 i  84 21 2 158 363
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

από Σεπ '08 1

244 g

0.5 lb

352,94 
Επιμέρ.εξαρτήμ.σύστημα ανοιχτής ακρόασης

← Επιμέρ.εξαρτήμ.σύστημα ανοιχτής ακρόασης

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.