Μηχανισμός ελέγχου συμπλέκτη

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρική αντλία συμπλέκτη
1
 i  21 52 6 773 670
1

120 g

0.3 lb

125,08 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
2
 i  07 11 9 902 976

M6X45 8.8 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,70 
Εξαγωνικό περικόχλιο
3
 i  07 12 9 905 817

M6-8-ZNNIV SI

2
1,21 
Πείρος κεντρικής αντλίας
4
 i  35 31 6 854 283
1
2,55 
Σετ επισκευής σύνδεσμος συμπλέκτη
5
 i  21 52 1 165 451
1
6,00 
Ροδέλα
6
 i  21 52 1 156 082

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιαν '13 1

10 g

0.35 oz

1,59 
6
 i  21 52 6 863 043
1

10 g

0.35 oz

3,47 
Εύκαμπτος σωλήνας
7
 i  21 52 1 163 714

7,5X13

X

103 g

0.2 lb

6,54 
Άκαμπτος σωλήνας με εύκαμπτ.σωλήν.πίεσης
10
 i  21 52 6 864 475
• L
1

150 g

0.3 lb

28,25 
10
 i  21 52 6 774 276
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

150 g

0.3 lb

27,57 
Ροδέλα
11
 i  21 52 1 164 603
1
1,96 
Στήριγμα σωλήνα συμπλέκτη
12
 i  21 52 6 765 063
1

30 g

1.06 oz

10,69 
Στραγγαλιστική βαλβίδα
13
 i  21 52 6 765 120
1

10 g

0.35 oz

8,65 
Άκαμπτος σωλήνας
14
 i  21 52 6 765 790
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#15) Βοηθητική αντλία συμπλέκτη
21 52 6 785 964
ποσότητα: X
1

40 g

1.41 oz

23,16 
Βοηθητική αντλία συμπλέκτη
15
 i  21 52 6 785 964
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#14) Άκαμπτος σωλήνας
21 52 6 765 790
από Οκτ '06 D=22,20MM
ποσότητα: X

D=22,20MM

από Οκτ '06 1

200 g

0.4 lb

71,35 
Ρικνωτός πείρος
16
 i  21 51 1 203 012
2

10 g

0.35 oz

1,28 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
17
 i  07 12 9 906 196

M8-8-ZNNI SI

2

10 g

0.35 oz

1,12 
Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη
18
 i  34 11 1 153 198
1

1 g

0.04 oz

4,69 
Ροδέλα
19
 i  21 52 1 163 894
1

10 g

0.35 oz

2,27 
Μονάδα διακόπτη συμπλέκτη
20
 i  61 31 9 231 129
1
29,78 
Συμπλέκτης

← Συμπλέκτης

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.