Μπροστινό τμήμα στήριγμα δεξιά

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σύνδεση βάση κινητ./πλευρ.πλαίσιο δεξιά
3
 i  41 11 7 152 266
1

1.6 kg

3.6 lb

40,60 
Στήριγμα σιγαστ.θορύβ.αναρρόφ.κάτω δεξ.
4
 i  41 21 7 152 264
1

40 g

1.41 oz

6,70 
Στήριγμα σιγαστ.θορύβ.αναρρόφ.επάν.δεξιά
8
 i  41 14 7 135 632
1

30 g

1.06 oz

6,45 
Στήριγμα φτερού δεξιά
10
 i  41 21 7 145 350
1

60 g

0.1 lb

5,47 
Στήριγμα σιγαστήρ.θορύβ.αναρρόφησ. δεξιά
11
 i  41 12 7 145 362
1

60 g

0.1 lb

5,41 
Στήριγμα δοχείου υγρού
12
 i  41 14 7 145 348
1

20 g

0.71 oz

5,76 
Στήριγμα φτερού μέση δεξιά
13
 i  41 21 7 145 356
1

20 g

0.71 oz

4,65 
Στήριγμα φτερού κάτω δεξιά
14
 i  41 12 7 145 360
1

40 g

1.41 oz

3,51 
Στήριγμα φτερού επάνω δεξιά
15
 i  41 20 7 166 684
1

20 g

0.71 oz

3,63 
Στήριγμα δοχείου υγρού πλυστικής επάνω
16
 i  41 11 7 167 020
1

30 g

1.06 oz

6,11 
Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα φρένων δεξιά
17
 i  41 00 7 184 918
από Σεπ '05 1

70 g

0.2 lb

6,49 
Στήριγμα διαγών.ράβδ.βάσης κινητήρ.δεξιά
18
 i  41 11 7 174 994
1

110 g

0.2 lb

7,68 
Μπροστινό τμήμα στήριγμα αριστερά

← Μπροστινό τμήμα στήριγμα αριστερά

Μπροστινό φτερό

Μπροστινό φτερό →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.