Πλευρικός σκελετός

BMW 318i E90N φορείο Ευρώπη N46N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πλευρικό πλαίσιο εξωτερ. αριστερά
1
 i  41 21 7 277 325
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
1

26 kg

57.3 lb

1.021,39 
Πλευρικό πλαίσιο εξωτερ. δεξιά
1
 i  41 21 7 277 326
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
1

26 kg

57.3 lb

1.021,39 
Κολόνα Α εξωτερικά αριστερά
2
 i  41 21 7 145 093
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
1

7.9 kg

17.4 lb

440,77 
Κολόνα Α εξωτερικά δεξιά
2
 i  41 21 7 145 094
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
1

7.9 kg

17.4 lb

440,77 
Πλαίσιo οροφής αριστερά
3
 i  41 21 7 277 329
1

15.5 kg

34.2 lb

997,67 
Πλαίσιo οροφής δεξιά
3
 i  41 21 7 277 330
1

15 kg

33.1 lb

997,67 
Φτερό πίσω αριστερά
+Πληροφορίες

Πραγματοποιείται με την τεχνολογία 

Επισκευής κόλληση / πριτσίνωμα. 

 

4
 i  41 21 7 145 095
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 17
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 26
Κόλλα αμαξώματος K5a
83 19 2 158 654
ποσότητα: 1
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα
07 14 7 169 847
ποσότητα: 10
(#17) Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
41 21 7 275 566
ποσότητα: 1
(#16) Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C αριστερά
41 21 7 275 578
ποσότητα: 1
1

2.5 kg

5.5 lb

500,30 
Φτερό πίσω δεξιά
4
 i  41 21 7 145 096
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 17
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 26
Κόλλα αμαξώματος K5a
83 19 2 158 654
ποσότητα: 1
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα
07 14 7 169 847
ποσότητα: 10
(#17) Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
41 21 7 275 566
ποσότητα: 1
(#16) Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C δεξιά
41 21 7 275 593
ποσότητα: 1
1

7.5 kg

16.5 lb

500,30 
Επιμέρους τμήμα πίσω φτερό αριστερά
5
 i  41 21 7 145 097

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '04 1

5.4 kg

11.8 lb

250,49 
Φτερό πίσω αριστερά
5
 i  41 21 7 145 095
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 17
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 26
Κόλλα αμαξώματος K5a
83 19 2 158 654
ποσότητα: 1
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα
07 14 7 169 847
ποσότητα: 10
(#17) Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
41 21 7 275 566
ποσότητα: 1
(#16) Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C αριστερά
41 21 7 275 578
ποσότητα: 1
1

2.5 kg

5.5 lb

500,30 
Επιμέρους τμήμα πίσω φτερό δεξιά
5
 i  41 21 7 145 098

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Δεκ '04 1

5.4 kg

11.8 lb

250,49 
Φτερό πίσω δεξιά
5
 i  41 21 7 145 096
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Τυφλό πριτσίνι N3
83 19 0 301 421
ποσότητα: 17
Κοχλίας
83 19 0 301 639
ποσότητα: 1
Κόλλα αμαξώματος K5b
83 19 2 157 298
ποσότητα: 1
Πριτσίνι διαστολής N4
83 19 2 158 080
ποσότητα: 26
Κόλλα αμαξώματος K5a
83 19 2 158 654
ποσότητα: 1
Cleaner R1
83 19 2 211 217
ποσότητα: 1
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
Πλαστικό τυφλό παξιμάδι με ροδέλα
07 14 7 169 847
ποσότητα: 10
(#17) Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
41 21 7 275 566
ποσότητα: 1
(#16) Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C δεξιά
41 21 7 275 593
ποσότητα: 1
1

7.5 kg

16.5 lb

500,30 
Κολόνα B με μαρσπιέ αριστερά
6
 i  41 21 7 277 331
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
1

15.5 kg

34.2 lb

495,40 
Κολόνα B με μαρσπιέ δεξιά
6
 i  41 21 7 277 332
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Seam seal
83 42 2 409 985
ποσότητα: 1
1

15.5 kg

34.2 lb

495,40 
Μαρσπιέ εξωτερ. αριστερά
7
 i  41 00 8 045 845
1

4.1 kg

9 lb

170,08 
Μαρσπιέ εξωτερ. δεξιά
7
 i  41 00 8 045 846
1

4.1 kg

9 lb

170,29 
Στήριγμα φτερού επάνω αριστερά
8
 i  41 20 7 166 683
1

20 g

0.71 oz

3,45 
Στήριγμα φτερού επάνω δεξιά
8
 i  41 20 7 166 684
1

20 g

0.71 oz

3,63 
Στήριγμα φτερού μέση αριστερά
9
 i  41 21 7 145 355
1

20 g

0.71 oz

4,27 
Στήριγμα φτερού μέση δεξιά
9
 i  41 21 7 145 356
1

20 g

0.71 oz

4,65 
Στήριγμα φτερού κάτω αριστερά
10
 i  41 12 7 145 359
1

40 g

1.41 oz

3,36 
Στήριγμα φτερού κάτω δεξιά
10
 i  41 12 7 145 360
1

40 g

1.41 oz

3,51 
Star screw with internal thread
+Πληροφορίες

Υποδοχή για 

Σύστημα σχάρας οροφής 

15
 i  07 14 7 153 767

M10 / M6

4

10 g

0.35 oz

2,43 
Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C αριστερά
16
 i  41 21 7 275 578
1

80 g

0.2 lb

18,73 
Έλασμα ενίσχυσης κολόνας C δεξιά
16
 i  41 21 7 275 593
1

80 g

0.2 lb

18,73 
Έλασμα ενίσχυσης μαρσπιέ
17
 i  41 21 7 275 566
2

60 g

0.1 lb

14,41 
Μπροστινό φτερό

← Μπροστινό φτερό

Πλευρικός σκελετός επιμέρους εξαρτήματα

Πλευρικός σκελετός επιμέρους εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.