Εξωτερ. καθρέπτης λειτουργία αναδίπλωσης

BMW 328i E90 φορείο ΗΠΑ N52N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
S313A Εξωτερ. καθρέπτης λειτουργία αναδίπλωσης
S430A Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση
S760A Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας

συμπλήρωμα

Ο προαιρ.εξοπλ. SA 430 περιλαμβάνει τον Προαιρ.εξοπλ. SA 313
Για οχήματα με
Πακέτο σπορ εξοπλισμού M (P337A) = όχι
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εξωτερ. καθρέπτης θερμαινόμενος αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξωτερ. καθρέπτης λειτουργία αναδίπλωσης S313A ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

1
 i  51 16 7 189 967
1

910 g

2 lb

326,68 
Εξωτερικός καθρέπτης θερμαινόμενος δεξιά
1
 i  51 16 7 189 968
1

910 g

2 lb

326,68 
Εξωτερ. καθρέπτης θερμαινόμενος αριστερά
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

Και 

Shadow-Line υψηλής στιλπνότητας S760A όχι

1
 i  51 16 7 189 977
1

880 g

1.9 lb

326,68 
Εξωτερικός καθρέπτης θερμαινόμενος δεξιά
1
 i  51 16 7 189 978
1

880 g

1.9 lb

326,68 
Κάλυμμα ασταρωμένο αριστερά
2
 i  51 16 7 135 097
1

140 g

0.3 lb

33,20 
Κάλυμμα ασταρωμένο δεξιά
2
 i  51 16 7 135 098
1

140 g

0.3 lb

33,20 
Σετ καλυμμάτων ποδιού καθρέπτη
3
 i  51 16 7 170 565
1

10 g

0.35 oz

15,92 
Δακτύλιος συγκράτησης αριστερά
4
 i  51 16 7 170 563
1

150 g

0.3 lb

17,58 
Δακτύλιος συγκράτησης δεξιά
4
 i  51 16 7 170 564
1

140 g

0.3 lb

17,58 
Μοτέρ εξωτερικού καθρέπτη, δίαυλος LIN
5
 i  67 13 7 191 398
2

120 g

0.3 lb

147,88 
Σετ καλωδ.ηλεκτρ.εξωτερ.καθρέπτ.οδηγού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εσωτερ./εξωτερ.καθρέπτ.με αυτόματ.σκίαση S430A ναί

7
 i  67 13 6 972 540
1

40 g

1.41 oz

91,00 
Σετ καλωδ.ηλεκτρ.εξωτερ.καθρέπτ.συνοδηγ.
7
 i  67 13 6 972 541
1

40 g

1.41 oz

91,00 
Σετ καλωδ.ηλεκτρ.εξωτερ.καθρέπτ.οδηγού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξωτερ. καθρέπτης λειτουργία αναδίπλωσης S313A ναί

7
 i  67 13 6 972 538
1

30 g

1.06 oz

91,00 
Σετ καλωδ.ηλεκτρ.εξωτερ.καθρέπτ.συνοδηγ.
7
 i  67 13 6 972 539
1

30 g

1.06 oz

91,00 
Βίδα Torx με ροδέλα
8
 i  07 14 6 961 019

ISA M6X17

3

10 g

0.35 oz

0,46 
Βίδα οβάλ κεφαλής
9
 i  51 16 7 177 434

3X12

2
1,66 
Εξωτερικός καθρέπτης

← Εξωτερικός καθρέπτης

Κρύσταλλο καθρέπτη

Κρύσταλλο καθρέπτη →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.