Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

BMW 320i E90 φορείο Μαλαισία N46

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος, ημερομηνία παραγωγής:  Απρίλιος 2007

 

συμπλήρωμα

Εύκ.σωλήν.ψυκτικ.υγρ.και συστήμ.θέρμανσ.
Βλέπε Κύρια ομάδα 17 και 64
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
1
 i  11 53 7 572 159
1

170 g

0.4 lb

24,10 
Δακτύλιος-Ο
2
 i  11 51 7 514 939
1

1 g

0.04 oz

2,51 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
3
 i  07 11 9 904 527

M6X20

1

10 g

0.35 oz

0,38 
Εξάρτημα σύνδεσης
4
 i  11 53 7 560 130
1

160 g

0.4 lb

14,95 
Στεγανοποίηση ειδικού προφίλ
5
 i  11 53 7 505 806
1
3,19 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
6
 i  07 11 9 905 400

M6X25-ZNNIV SI

3

10 g

0.35 oz

0,39 
Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

← Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

Πολλαπλή εισαγωγής

Πολλαπλή εισαγωγής →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.