Δοχείο λαδιού/επιμέρους εξαρτήματα

BMW 325xi E90 φορείο Ευρώπη N52N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S217A Ενεργό σύστημα διεύθυνσης
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δοχείο λαδιού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

να Μαρ '11 1

190 g

0.4 lb

37,42 
1
 i  32 41 6 851 218

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

190 g

0.4 lb

37,42 
Στήριγμα δοχείου λαδιού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

2
 i  32 41 1 094 917
1

150 g

0.3 lb

5,61 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

3
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

1

10 g

0.35 oz

0,41 
Λαστιχένια βάση
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

4
 i  34 51 1 162 818
2

10 g

0.35 oz

2,39 
Χιτώνιο αποστάτης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

5
 i  07 14 6 977 328

ZNS3

2

10 g

0.35 oz

1,23 
Ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

Κατάργηση 

6
 i  07 14 6 977 329

6,4X25X1,5

να Απρ '08 2

10 g

0.35 oz

1,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

7
 i  07 11 9 905 128

M6-8-ZNS3

3
0,29 
Στήριγμα δοχείου λαδιού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

8
 i  32 41 6 768 096
1

250 g

0.6 lb

10,07 
Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
9
 i  71 21 6 773 604

CHF 11.S ZH

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA ναί

να Μαρ '11 1
0,00 
9
 i  71 21 2 122 171

CHF 11.S

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

να Μαρ '11 1
10,25 
Εξαγωνικό περικόχλιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

10
 i  07 11 9 905 128

M6-8-ZNS3

να Απρ '08 2
0,29 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
10
 i  07 14 7 155 614

M6

2

10 g

0.35 oz

0,80 
Καπάκι
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

να Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
11
 i  32 41 6 851 332

CHF 11.S

από Μαρ '11 1

30 g

1.06 oz

15,30 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Ενεργό σύστημα διεύθυνσης S217A όχι

12
 i  32 41 1 128 333
1

10 g

0.35 oz

3,34 
Αντλία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης

← Αντλία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης

Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης

Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.