Σπορ τιμόνι αερόσακος

BMW 325xi E90 φορείο Ευρώπη N52N

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: ουδέτερος

 
P7L1A Περιορισμένη έκδοση Lifestyle
S255A Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Sport steering-wheel rim
1
 i  32 30 6 777 630

LEDER

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

από Φεβ '06 να Σεπ '09 1

1.7 kg

3.7 lb

376,33 
1
 i  32 30 6 795 570

LEDER

από Φεβ '06 1

1.6 kg

3.6 lb

409,79 
1
 i  32 30 6 864 774

LEDER

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Περιορισμένη έκδοση Lifestyle P7L1A ναί

Και 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

1

1.7 kg

3.8 lb

409,79 
Αγωγός σύνδεσ.αερόσακ./ωρολογιακ.ελατήρ.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

2
 i  32 30 6 777 641
από Φεβ '06 1

10 g

0.35 oz

18,65 
Κάλυμμα τιμονιού μαύρο/perlglanz χρώμιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

3
 i  32 30 6 850 540
από Σεπ '06 1

81 g

0.2 lb

62,53 
Κοχλίας επίπεδης στρογγυλής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

4
 i  32 30 6 769 431

4X14MM

3
0,57 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

5
 i  32 30 6 795 924

M14X1,5

1

50 g

0.1 lb

1,78 
Μονάδα αερόσακου πλευράς οδηγού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτινο τιμόνι αερόσακος S255A ναί

6
 i  32 30 6 770 515
1

1.3 kg

2.8 lb

462,67 
Τιμόνι δέρμα, πολλαπλ.λειτουργ./αερόσακ.

← Τιμόνι δέρμα, πολλαπλ.λειτουργ./αερόσακ.

Σπορ τιμόνι αερόσακος πολλαπλ.λειτουργ.

Σπορ τιμόνι αερόσακος πολλαπλ.λειτουργ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.