Διακόπτης πολλαπλ.λειτουργ.τιμόνι σπορ/M

BMW 320si E90 φορείο Ευρώπη N45

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S2XAA Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ.
S602A Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S7XAA Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Διακόπτης τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών
1
 i  61 31 9 123 286
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA ναί

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
1
 i  61 31 9 123 286
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA όχι

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
1
 i  61 31 9 123 288

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

55,86 
1
 i  61 31 9 125 343
να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
Διακόπτης τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών
2
 i  61 31 9 123 289

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA όχι

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

55,86 
2
 i  61 31 9 125 344
να Σεπ '08 1

60 g

0.1 lb

132,91 
2
 i  61 31 9 123 289

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA όχι

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

55,86 
2
 i  61 31 9 125 344
να Σεπ '08 1

60 g

0.1 lb

132,91 
2
 i  61 31 9 123 289

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA όχι

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

55,86 
2
 i  61 31 9 125 344
να Σεπ '08 1

60 g

0.1 lb

132,91 
2
 i  61 31 9 123 287
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA ναί

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
2
 i  61 31 9 123 287
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA ναί

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
2
 i  61 31 9 123 287
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA ναί

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA όχι

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
2
 i  61 31 9 123 287
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA όχι

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
2
 i  61 31 9 123 287
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA όχι

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
2
 i  61 31 9 123 287
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σπορ δερμάτιν.τιμόνι με παλινδρ.διακόπτ. S2XAA όχι

Και 

Δερμάτ.τιμόνι M+πλήκτρ.paddle+πολλ.λειτ. S7XAA ναί

Και 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

132,91 
Κοχλίας επίπεδης στρογγυλής κεφαλής
5
 i  32 30 6 767 225

M4X10

2
0,68 
Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού

← Κέντρο διακοπτών κολόνας τιμονιού

Διακόπτης τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών

Διακόπτης τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.