Καλώδιο μπαταρίας/διανομέας ρεύματ. πίσω

BMW 320si E90 φορείο Ευρώπη N45

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S146A Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος
S185A Όχημα επέμβασης ανοιχτό
S186A Όχημα επέμβασης παραλλαγή
S1CBA Σύνολο εξαρτημάτων CO2
S1CCA Αυτόματη λειτουργία Start Stop
S1CDA Brake Energy Regeneration
S536A Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης
S602A Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S639A Προετοιμασία κινητό τηλέφ.πλήρ. ΗΠΑ/ΚΑΝ
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Καλώδιο μπαταρίας θετικό
1
 i  61 12 9 125 035
1

1.8 kg

4 lb

145,77 
Καλώδιο μπαταρίας αρνητικό
2
 i  61 12 9 113 151
1

200 g

0.4 lb

16,44 
2
 i  61 12 9 255 047
1

220 g

0.5 lb

19,65 
Καλώδιο μπαταρίας αρνητικό IBS
2
 i  61 12 9 184 207
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Ή 

Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος S146A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης ανοιχτό S185A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης παραλλαγή S186A ναί

Ή 

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης S536A ναί

Ή 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

να Νοε '06 1

310 g

0.7 lb

118,15 
2
 i  61 12 9 215 952
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#18) Καλώδιο προσαρμογής IBS
61 12 9 123 571
να Νοε '06 ποσότητα: 1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Νοε '06 1

300 g

0.7 lb

115,08 
2
 i  61 12 9 215 952

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Νοε '06 να Μαρ '07 1

300 g

0.7 lb

115,08 
2
 i  61 12 7 616 200
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#18) Καλώδιο προσαρμογής IBS
61 12 9 123 571
να Μαρ '07 ποσότητα: 1
Προσαρμογέας IBS
12 51 7 615 476
να Μαρ '07 ποσότητα: 1
(#2) Καλώδιο μπαταρίας αρνητικό IBS
61 12 9 215 952
να Μαρ '07 ποσότητα: X
να Μαρ '07 1

240 g

0.5 lb

125,83 
2
 i  61 12 7 616 200
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#18) Καλώδιο προσαρμογής IBS
61 12 9 123 571
από Μαρ '11 ποσότητα: 1
Προσαρμογέας IBS
12 51 7 615 476
από Μαρ '11 ποσότητα: 1
(#2) Καλώδιο μπαταρίας αρνητικό IBS
61 12 9 215 952
από Μαρ '11 ποσότητα: X
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος S146A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης ανοιχτό S185A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης παραλλαγή S186A ναί

Ή 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

Ή 

Brake Energy Regeneration S1CDA ναί

Ή 

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης S536A ναί

Ή 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ.πλήρ. ΗΠΑ/ΚΑΝ S639A ναί

από Μαρ '11 1

240 g

0.5 lb

125,83 
2
 i  61 12 7 616 200
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#18) Καλώδιο προσαρμογής IBS
61 12 9 123 571
από Νοε '06 να Σεπ '09 ποσότητα: 1
Προσαρμογέας IBS
12 51 7 615 476
από Νοε '06 να Σεπ '09 ποσότητα: 1
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Ή 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

Ή 

Brake Energy Regeneration S1CDA ναί

Ή 

Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος S146A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης ανοιχτό S185A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης παραλλαγή S186A ναί

Ή 

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης S536A ναί

Ή 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

από Νοε '06 να Σεπ '09 1

240 g

0.5 lb

125,83 
2
 i  61 12 9 215 952
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#18) Καλώδιο προσαρμογής IBS
61 12 9 123 571
από Σεπ '09 να Μαρ '11 ποσότητα: 1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος S146A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης ανοιχτό S185A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης παραλλαγή S186A ναί

Ή 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Ή 

Αυτόματη λειτουργία Start Stop S1CCA ναί

Ή 

Brake Energy Regeneration S1CDA ναί

Ή 

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης S536A ναί

Ή 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Ή 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ.πλήρ. ΗΠΑ/ΚΑΝ S639A ναί

από Σεπ '09 να Μαρ '11 1

300 g

0.7 lb

115,08 
Διανομέας ρεύματος με ασφάλεια
3
 i  61 14 6 971 370
1

310 g

0.7 lb

34,45 
Καλώδιο μπαταρίας θετικό
4
 i  61 12 6 988 974

SBK

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '06 να Σεπ '09 1

450 g

1 lb

84,89 
4
 i  61 12 9 217 031

SBK

από Σεπ '09 1

440 g

1 lb

104,12 
Κάλυμμα μπαταρίας θετικού πόλου
5
 i  61 13 6 931 503
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Καλώδιο μπαταρίας θετικό
61 12 6 938 495
να Μαρ '06 ποσότητα: X
να Μαρ '06 1

6 g

0.21 oz

6,90 
Καλώδιο μπαταρίας θετικό
6
 i  61 12 6 938 504
1

80 g

0.2 lb

20,82 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
7
 i  61 13 8 367 756

M 6

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '07 1
0,08 
7
 i  07 14 7 575 163

M6 ZNNIV SI

1
0,39 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
8
 i  07 14 7 575 162

M8

1

10 g

0.35 oz

0,57 
Καπάκι
9
 i  61 12 6 938 508
2
1,93 
Περικόχλιο με πατούρα
11
 i  07 14 3 413 174

M8

1

10 g

0.35 oz

0,54 
Δαχτυλίδ.σύσφιξ. B+ σημείο σύνδ.μεταγωγ.
12
 i  61 13 6 930 006

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Απρ '12 2

10 g

0.35 oz

1,77 
12
 i  61 13 9 265 404
2

10 g

0.35 oz

1,34 
Universal pin terminal uncoded
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύνολο εξαρτημάτων CO2 S1CBA ναί

Ή 

Επιπρόσθετη παροχή ρεύματος S146A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης ανοιχτό S185A ναί

Ή 

Όχημα επέμβασης παραλλαγή S186A ναί

Ή 

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης S536A ναί

Ή 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

13
 i  61 13 6 931 929
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αρσενική επαφή MQS
61 13 1 383 672
3 POL.
ποσότητα: 1
Αρσενική επαφή MQS
61 13 1 393 723
3 POL.
ποσότητα: 1

3 POL.

1
1,42 
Universal socket housing MAK8 uncoded
14
 i  61 13 6 925 166
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με

2 POL.

X

10 g

0.35 oz

3,45 
14
 i  61 13 6 925 176
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Επίπεδη φίσα MAK8
61 13 6 920 092
1 POL.
ποσότητα: X

1 POL.

X

10 g

0.35 oz

2,61 
Cable duct, battery lead, rear
15
 i  61 13 6 928 928
1

90 g

0.2 lb

11,34 
Cable duct, battery lead, rear
16
 i  61 13 9 124 952
1

260 g

0.6 lb

19,75 
Περίβλημα ακίδων
17
 i  61 13 6 907 089
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αρσενική επαφή MQS
61 13 1 383 672
4POL. SCHWARZ
ποσότητα: 4

4POL. SCHWARZ

1
3,11 
Καλώδιο προσαρμογής IBS
18
 i  61 12 9 123 571
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#2) Καλώδιο μπαταρίας αρνητικό IBS
61 12 9 215 952
ποσότητα: X
1

30 g

1.06 oz

7,65 
Σημείο σύνδεσης B+ χώρος κινητήρα

← Σημείο σύνδεσης B+ χώρος κινητήρα

Γνήσια μπαταρία BMW γεμάτη

Γνήσια μπαταρία BMW γεμάτη →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.