Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive

BMW 320si E90 φορείο Ευρώπη N45

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S602A Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional

συμπλήρωμα

Για οχήματα με σύστημα πλοήγησης
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

1
 i  01 40 0 012 240

DE, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
1
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
1
 i  01 40 0 012 903

DE, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 0 013 269

DE, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 0 014 165

DE, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
1
 i  01 40 2 600 265

DE, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρωματικό φυλλάδιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

2
 i  01 41 0 011 816
R •

E90 RHD, EN

από Ιουν '05 να Μαρ '08 1

3 g

0.11 oz

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
2
 i  01 41 0 012 241

EN, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
2
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
2
 i  01 41 0 012 904

EN, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 41 0 013 270

EN, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 41 0 014 166

EN, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
2
 i  01 41 2 600 266

EN, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

3
 i  01 42 0 012 242

FR, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
3
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
3
 i  01 42 0 012 905

FR, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 42 0 013 271

FR, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 42 0 014 167

FR, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
3
 i  01 42 2 600 267

FR, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

4
 i  01 43 0 012 243

ES, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
4
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
4
 i  01 43 0 012 906

ES, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
4
 i  01 43 0 013 272

ES, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
4
 i  01 43 0 014 168

ES, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
4
 i  01 43 2 600 268

ES, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

5
 i  01 44 0 012 244

IT, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
5
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
5
 i  01 44 0 012 907

IT, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
5
 i  01 44 0 013 273

IT, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
5
 i  01 44 0 014 169

IT, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
5
 i  01 44 2 600 269

IT, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

6
 i  01 45 0 012 245

SV, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

0,00 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
6
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
6
 i  01 45 0 012 908

SV, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

0,00 
6
 i  01 45 0 013 274

SV, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
6
 i  01 45 0 014 170

SV, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
6
 i  01 45 2 600 270

SV, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

7
 i  01 46 0 012 246

NL, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
7
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
7
 i  01 46 0 012 909

NL, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 46 0 013 275

NL, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 46 0 014 171

NL, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
7
 i  01 46 2 600 271

NL, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

8
 i  01 47 0 012 247

AR, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
8
 i  01 47 0 012 910

AR, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
8
 i  01 47 0 013 276

AR, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

0,00 
8
 i  01 47 0 014 172

AR, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
8
 i  01 47 2 600 272

AR, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

9
 i  01 48 0 012 248

DA, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

0,00 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
9
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
9
 i  01 48 0 012 911

DA, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

0,00 
9
 i  01 48 0 013 277

DA, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

0,00 
9
 i  01 48 0 014 173

DA, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
9
 i  01 48 2 600 273

DA, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

10
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
10
 i  01 49 0 012 249

PT, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
10
 i  01 49 0 012 912

PT, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
10
 i  01 49 0 013 278

PT, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
10
 i  01 49 0 014 174

PT, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
10
 i  01 49 2 600 274

PT, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρ.εγχειρ.οδηγιών χρήσης πολύγλωσσο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

13
 i  01 49 0 012 045

E90, 320SI

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

100 g

0.2 lb

10,25 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
13
 i  01 49 0 012 251

EL, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
13
 i  01 49 0 012 914

EL, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

0,00 
13
 i  01 49 0 013 280

EL, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
13
 i  01 49 0 014 176

EL, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
13
 i  01 49 2 600 276

EL, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

14
 i  01 49 0 012 250

ZH, MJ 2006

από Μαρ '06 να Σεπ '06 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
14
 i  01 49 0 012 913

ZH, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

470 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 49 0 013 279

ZH, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 49 0 014 175

ZH, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
14
 i  01 49 2 600 275

ZH, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Συμπληρωματικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Σύστημα πλοήγησης Κίνα 

14
 i  01 49 0 012 962

ZH, MJ 2007

από Σεπ '06 να Μαρ '07 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

15
 i  01 49 0 013 281

KO, MJ 2007

από Μαρ '07 να Σεπ '07 1

470 g

1 lb

34,85 
15
 i  01 49 0 014 177

KO, MJ 2008

από Σεπ '07 να Μαρ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
15
 i  01 49 2 600 277

KO, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

16
 i  01 49 2 600 480

RO, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

0,00 
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E90, E91 με iDrive
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Οθόνη υπολογιστή οχήματος με TV S602A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Ή 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

17
 i  01 49 2 600 278

RU, MJ 2008

από Μαρ '08 να Σεπ '08 1

470 g

1 lb

34,85 
Εγχειρίδ.ιδιοκτήτη E90, E91 χωρίς iDrive

← Εγχειρίδ.ιδιοκτήτη E90, E91 χωρίς iDrive

Συνοπτ.εγχειρίδ.οδηγ. E90, E91, E92, E93

Συνοπτ.εγχειρίδ.οδηγ. E90, E91, E92, E93 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.