Σετ εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ. λειτουργία TV

BMW 320si E90 φορείο Ευρώπη N45

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

Σετ εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ. λειτουργία TV
 
L802A Έκδοση χώρας Κορέα
L807A Έκδοση χώρας Ιαπωνία
L8AAA Έκδοση χώρας Κίνα
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S672A CD-Changer 6-πλο
S694A Προετοιμασία BMW 6-πλο CD-Changer

συμπλήρωμα

Προσοχή: Οι οδηγίες τοποθέτησης (EBA) δεν Περιλαμβάνονται στο σετ μεταγενέστερης Τοποθέτησης. Οι τρέχουσες ενημερωμένες οδηγίες EBA Πρέπει να εκτυπώνονται από το Aftersales Assistance Portal (ASAP) Και να παραδίδονται στον πελάτη.
Για οχήματα με Ραδιοσυχνότητα 434 MHz Ή Ραδιοσυχνότητα 315 MHz Ο ενισχυτής κεραίας πρέπει να Παραγγελθεί ξεχωριστά! Βλέπε μονάδα κειμένου εικονογραφημένου Πίνακα (BTE) 65_1539
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ. λειτουργία TV
1
 i  65 50 0 416 737
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με Επένδυση χώρος αποσκευών πίσω αριστερά Βλέπε BTE 51_5848

ANALOG/DIGITAL

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA όχι

να Σεπ '09 1

3.7 kg

8.2 lb

382,35 
1
 i  65 50 0 416 737

ANALOG/DIGITAL

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A ναί

Και 

Προετοιμασία BMW 6-πλο CD-Changer S694A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA όχι

να Σεπ '09 1

3.7 kg

8.2 lb

382,35 
1
 i  65 50 0 416 737

ANALOG/DIGITAL

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

CD-Changer 6-πλο S672A όχι

Και 

Προετοιμασία BMW 6-πλο CD-Changer S694A ναί

Και 

Έκδοση χώρας Ιαπωνία L807A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Κορέα L802A όχι

Και 

Έκδοση χώρας Κίνα L8AAA όχι

να Σεπ '09 1

3.7 kg

8.2 lb

382,35 
Σετ εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ. BMW Online

← Σετ εξοπλ.μεταγεν.τοποθέτ. BMW Online

Αντιπαρασιτικό φίλτρο

Αντιπαρασιτικό φίλτρο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.