Σύστημα ψύξης-οδηγός εύκαμπτ.σωλήν.νερού

BMW 320si E90 φορείο Ευρώπη N45

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στόμιο
1
 i  11 53 7 559 335
1

250 g

0.6 lb

58,06 
Στεγανοποίηση
2
 i  11 53 7 548 514
1
3,84 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
3
 i  07 11 9 904 527

M6X20

3

10 g

0.35 oz

0,38 
Εύκαμπτος σωλήνας ψυκτικού υγρού
4
 i  11 53 7 552 083
1

85 g

0.2 lb

22,18 
Δακτύλιος-Ο
5
 i  11 51 7 514 939
1

1 g

0.04 oz

2,51 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
6
 i  07 11 9 904 527

M6X20

1

10 g

0.35 oz

0,38 
Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

← Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

Πολλαπλή εισαγωγής

Πολλαπλή εισαγωγής →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.