Επιμέρους εξαρτήματα κεραία οροφής

BMW 320si E90 φορείο Ευρώπη N45

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
S633A Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business
S638A Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional
S640A Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ.
S641A Προετοιμασία κινητό τηλέφ. ΗΠΑ γεν.χρήσ.
S644A Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth
S646A Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία
S654A Δέκτης DAB

συμπλήρωμα

Στερέωση κεραίας οροφής με Κόλλα για τζάμια!
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κενό κέλυφος κεραίας οροφής ασταρωμένο
1
 i  65 20 6 955 555
1

80 g

0.2 lb

32,11 
Κενό κέλυφος κεραίας οροφής βαμμένο
1
 i  65 20 0 397 539

CODE-UNI/MET.

1

90 g

0.2 lb

92,46 
Κεραία οροφής
2
 i  65 20 6 959 146
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Δέκτης DAB S654A ναί

1

120 g

0.3 lb

79,63 
2
 i  65 20 6 959 146
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Δέκτης DAB S654A ναί

1

120 g

0.3 lb

79,63 
2
 i  65 20 6 959 146
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Δέκτης DAB S654A ναί

1

120 g

0.3 lb

79,63 
2
 i  65 20 6 929 346

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A ναί

να Ιουν '12 1

120 g

0.3 lb

57,69 
2
 i  65 20 6 959 146
1

120 g

0.3 lb

79,63 
2
 i  65 20 6 929 346

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A ναί

να Ιουν '12 1

120 g

0.3 lb

57,69 
2
 i  65 20 6 959 146
1

120 g

0.3 lb

79,63 
2
 i  65 20 6 929 346

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A ναί

να Ιουν '12 1

120 g

0.3 lb

57,69 
2
 i  65 20 6 959 146
1

120 g

0.3 lb

79,63 
2
 i  65 20 6 935 688
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. ΗΠΑ γεν.χρήσ. S641A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Μαρ '16 1

110 g

0.2 lb

19,70 
2
 i  65 20 9 226 893
1

90 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 935 688
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. ΗΠΑ γεν.χρήσ. S641A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Μαρ '16 1

110 g

0.2 lb

19,70 
2
 i  65 20 9 226 893
1

90 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A ναί

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A ναί

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A ναί

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 347
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτηση τηλεφώνου Ιαπωνία S646A ναί

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 896
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 345
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional S638A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Αυγ '15 1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 895
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 345
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional S638A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Αυγ '15 1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 895
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 345
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional S638A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Αυγ '15 1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 895
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 345
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional S638A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Αυγ '15 1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 895
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 345
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional S638A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Αυγ '15 1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 895
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 345
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

Και 

Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional S638A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Αυγ '15 1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 895
1

100 g

0.2 lb

48,35 
2
 i  65 20 6 929 345
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A όχι

Και 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A όχι

Και 

Τηλέφωνο αυτοκινήτου Professional S638A ναί

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφ. με Bluetooth S644A όχι

Και 

Προετοιμασία κινητό τηλέφωνο Business S633A όχι

Και 

Προετοιμ.τοποθέτησ.τηλεφώνου γενικ.χρήσ. S640A όχι

Και 

Δέκτης DAB S654A όχι

να Αυγ '15 1

120 g

0.3 lb

48,35 
2
 i  65 20 9 226 895
1

100 g

0.2 lb

48,35 
Λαμαρινόβιδα
3
 i  65 25 8 375 416

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '07 1
0,14 
3
 i  07 14 6 961 863

ISA M5X12

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '07 1
0,11 
3
 i  07 14 9 158 177

ISA M5X12

1
0,42 
Αποστάτης κεραίας οροφής
4
 i  65 20 6 977 507
3
0,25 
Επιμέρ.εξαρτήματα διαφορική λήψη κεραιών

← Επιμέρ.εξαρτήματα διαφορική λήψη κεραιών

Κεντρικό χειριστήριο

Κεντρικό χειριστήριο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.