Εύκαμπτος σωλήνας ψύξης CCC / CIC / MASK

BMW 320si E90 φορείο Ευρώπη N45

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: ουδέτερος

 
S606A Σύστημα πλοήγησης Business
S609A Σύστημα πλοήγησης Professional
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Business S606A ναί

1
 i  64 11 6 941 172
να Σεπ '09 1

40 g

1.41 oz

20,46 
Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα πλοήγησης Professional S609A ναί

2
 i  64 11 6 928 875
να Σεπ '08 1

70 g

0.2 lb

15,12 
Επιμέρους εξαρτήματα CCC

← Επιμέρους εξαρτήματα CCC

Στήριγμα υπολογιστή πλοήγησης

Στήριγμα υπολογιστή πλοήγησης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.